< Wróć

Na czym polega umowa o dzieło?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Istnieje wiele sposobów na nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem przez pracodawcę. Najczęściej w odniesieniu do takiej sytuacji mówi się o umowie o pracę, ale z perspektywy samego przedsiębiorcy o wiele bardziej korzystna, zwłaszcza pod względem finansowym, jest umowa o dzieło. Taka umowa jest dokumentem zawieranym pomiędzy zamawiającym i przyjmującym zamówienie, czyli dzieło biorcą. Ma ona charakter umowy cywilnoprawnej i jest jedną z możliwych do zastosowania form zatrudnienia.

Podstawa prawna

Umowa o dzieło jest umową, której warunki zawarcia i wykonywania zawarte zostały w Kodeksie cywilnym. Przedmiotem takiej umowy według wyroku Sądu Najwyższego jest dzieło. Może to być rezultat samoistny i materialny, albo niematerialny, lecz ucieleśniony w pewnym przedmiocie materialnym.

W niektórych sytuacjach w odniesieniu do umowy o dzieło mogą mieć też zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy.

Czym jest dzieło?

Dzieło to przedmiot umowy o dzieło. Jak już zostało powiedziane, powinien być to pewien przedmiot materialny, taki jak na przykład:
• Książka,
• Artykuł,
• Tekst,
• Projekt,
• Grafika,
• Ubranie uszyte na miarę,
• Obraz,
• Wybudowany dom.

Charakterystyka umowy o dzieło

W Kodeksie cywilnym nie jest wskazany uniwersalny, ustandaryzowany wzór umowy o dzieło. Strony tegoż dokumentu mogą więc samodzielnie wypracować kształt i treść umowy o dzieło, ale jej ostateczny rezultat musi być w pełni zgodny z istniejącymi przepisami prawa. Nie może ona też stać w opozycji do zasad współżycia społecznego.

Wykonawca zamówienia bierze pełną odpowiedzialność za dzieło, choć niekoniecznie on musi być jego realizatorem. Może zlecić realizację dzieła innym osobom. Ponosi on rękojmię za niewadliwość dzieła przed zamawiającym. Od umowy o dzieło nie są odprowadzane składki na ZUS.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

1
0
Would love your thoughts, please comment.x