< Wróć

Wysokość dopłat do pensji niepełnosprawnych pracowników

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Polski rynek pracy jest rynkiem trudnym. Osoby niepełnosprawne mają poważne trudności ze znalezieniem zatrudnienia – pomimo tego, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych firmom zatrudniającym pracowników posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wypłaca dofinansowania w ramach wspierania tegoż zatrudnienia. W I kwartale br. liczba osób, do których wynagrodzeń PFRON dopłacał wyniosła niespełna 225 tys. Natomiast liczba zakładów pracy, które takowe dofinansowania otrzymały kształtowała się w analogicznym okresie na poziomie 17,5 tys. Wraz z początkiem września br. w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaszły poważne zmiany.

O ile więcej dostaną pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych?

W myśl znowelizowanych przepisów inne niż dotychczas będą zasady naliczania dofinansowań do pensji niepełnosprawnych pracowników (ale uwaga: tyczy się to jedynie osób zatrudnianych na etatach, przykładowo zasady umowy o dzieło czy zlecenie nie ulegają żadnym modyfikacjom). Do tej pory podstawę naliczania dopłat stanowiła minimalna płaca z 2009 r. w wysokości 1276 zł. Teraz brana będzie pod uwagę płaca minimalna z 2011 r., która kształtowała się na poziomie 1386 zł (w obu przypadkach podane są tu kwoty brutto). Jakie ma to przełożenie na dopłaty? W przypadku osób posiadających lekki (niski) stopień niepełnosprawności będzie to ok. 50 zł większe dofinansowanie niż dotychczas, za pracownika ze średnim (umiarkowanym) stopniem niepełnosprawności pracodawca otrzyma ok. 150 zł więcej, a za tego ze znacznym – o ok. 200 zł wyższe wspomożenie niż miało to miejsce do tej pory.

Dodatkowe zmiany w ustawie

Nowelizacja ustawy obejmuje swym zakresem również i inne aspekty związane z wypłacaniem dofinansowań. Ustawodawca wziął tutaj pod uwagę między innymi sposób w jaki niepełnosprawny pracownik otrzymuje swoją pensję. Ponadto zarówno prezes PFRON-u, jak i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych mogą od 1 września poszczycić się większymi uprawnieniami w kwestiach kontrolnych. Rzadkością nie są bowiem przypadki, kiedy stopień niepełnosprawności jest celowo podwyższany – po to, by zakład pracy mógł dostać wyższą dotację. Dodatkowo pracodawca, który będzie zawyżał wskaźnik zatrudnionych w swojej firmie osób niepełnosprawnych i podawał inne nieprawdziwe informacje musi liczyć się z poniesieniem konsekwencji finansowych. Czy to wszystko wpłynie na poprawę systematycznie pogarszającej się sytuacji? Trudno przewidzieć, ale fakty pozostają niezmienne – liczba zakładów pracy chronionej maleje, zaś osoby niepełnosprawne zostają bez posad (w pierwszym kwartale br. aż 2 tys. pracowników ze stopniem niepełnosprawności straciło zatrudnienie).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x