< Wróć

Wysokość odsetek od zaległych składek zus

Fundusz Emerytur Pomostowych został powołany do życia wraz z początkiem 2010 r. Jest to jedno ze świadczeń jakie pobiera Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązek opłacania składek na FEP mają ci wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają osoby pracujące w szczególnych warunkach lub wykonujące prace o szczególnym charakterze. Ze środków zgromadzonych na wspomnianym Funduszu finansowane są emerytury dla powyżej wymienionych pracowników. Takowe obciążenie na pracodawców nałożyła ustawa o emeryturach pomostowych obowiązująca od 2009 r.

Ogólne zasady dotyczące składek na FEP

Pracownicy wykonujący prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze muszą być osobami urodzonymi po 31 grudnia 1948 r. Nie ma przy tym znaczenia czy są oni zatrudnieni w pełnym, czy też niepełnym wymiarze godzin – co jest poniekąd paradoksem, ponieważ w momencie gdy ZUS nalicza komuś emeryturę pomostową, bierze pod uwagę jedynie ten okres, kiedy „praca szczególna” była wykonywana przez daną osobę na pełnym etacie. W przypadku, gdy z jednym pracownikiem pracodawca ma podpisanych kilka umów, składki na FEP musi odprowadzać tylko od tych, które tyczą się pracy w szczególnych warunkach czy o szczególnym charakterze. Składki płacone są wyłącznie za ten okres, gdy pracownik wykonywał powyższą pracę. Podstawę do naliczania składek stanowi pełny przychód objęty składką emerytalną. W praktyce oznacza to zaś tyle, że składkę trzeba odprowadzać nie tylko od zasadniczego wynagrodzenia pracownika, ale również od wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, od ekwiwalentów za nie wykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy, wszelakie premie etc. Jeśli chodzi o termin regulowania składek na FEP, to jest on taki sam jak w przypadku innych składek odprowadzanych przez pracodawców do ZUS-u (czyli do 5 lub 15 dnia następnego miesiąca). Ich wysokość to 1,5% podstawy wymiaru na ubezpieczenie społeczne.

Co grozi nie płacącemu pracodawcy?

A co w sytuacji, kiedy pracodawca zalega z opłatami na FEP? Wielu pracodawców celowo uchyla się od odprowadzania tych składek – argumentują to w ten sposób, że nie są one niczym innym jak jeszcze jednym obciążeniem podatkowym. Unikać płacenia można na wiele sposobów – tym najczęściej stosowanym jest kwestionowanie charakteru pracy. Należy jednak liczyć się z poniesieniem finansowych konsekwencji, ponieważ ZUS w takich sytuacjach traktuje pracodawców tak jak i pozostałych dłużników – niepłacenie składek zus w terminie jest karane. Trzeba uiścić nie tylko zaległą kwotę, ale i naliczone od niej odsetki. Warunek jest taki, by kwota należności była większa aniżeli 6,6 zł. Zasady naliczania odsetek szczegółowo określa ustawa 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.). ZUS-wi przysługuje ponadto prawo do naliczania dodatkowych kar. Oprócz tego pracodawca musi prowadzić ewidencję pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Na zakończenie warto jeszcze przypomnieć, że prawo do emerytury pomostowej z tytułu wykonywania „szczególnych” prac zyskuje się po przynajmniej 15 latach.

Komentarze

 • 100% free interacial dating sites

 • single parents dating website for free

 • free online dating site no credit card

 • free dating sites online in australia

 • free online dating websites reviews

 • free free free dating sites that free to send and recieve mail black people

 • keto yogurt pisze:

  keto diet dangerous

 • Propecia pisze:

  Eaton Amoxicillin

 • ivermectin pills for sale pisze:

  comprar viagra andorra

 • Cialis pisze:

  Cialis E Pericoloso

 • Lasix pisze:

  Keflex Manufacturing

 • Zithromax pisze:

  Free Viagra Sample

 • Priligy pisze:

  Viagra Benutzen

 • plaquenil online pisze:

  Lioresal Generique

 • what is gabapentin good for? pisze:

  Nebenwirkung Levitra

 • buy prednisone 20mg online pisze:

  Generic Levaquin Medicine Website Cheapeast With Free Shipping

 • can you buy cialis online pisze:

  Cialis Ohne Rezept Generika

 • Lasix pisze:

  Plavix Discount Vouchers

 • viagra lloyds chemist pisze:

  India Pharmacy Generic Cialis

 • Propecia pisze:

  Amoxicillin Wine

 • Cialis pisze:

  Buy Novladex

 • Stromectol pisze:

  Delicate Rx

 • prednisolone and blood pressure pisze:

  Allergy Amoxicillin Symptoms

 • buy priligy cheap pisze:

  Vente De Cialis Sans Ordonnance

 • gabapentin generic name pisze:

  Amoxicillin Mono

 • plaquenil maculopathy pisze:

  Canadian Pharmacy Cialis 5mg

 • cialis without a prescription pisze:

  Canadiandrug

 • buy zithromax online us pisze:

  Line Pharmacy

 • cheap generic viagra 100mg pisze:

  Buy Cytotec Generic

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.