< Wróć

Termin zwrotu VAT

Przepisy obowiązujące aktualnie w naszym kraju stanowią, iż urzędy skarbowe mają 60 dni na zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. Żądać zwrotu tejże nadwyżki podatnik może wówczas, gdy wystąpiła ona w danym okresie rozliczeniowym. W przypadkach określonych szczegółowo w ustawie o VAT termin ten może wynieść 25 dni, jednak wersja podstawowa wynosi 60. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że zachodzi konieczność zweryfikowania podatnika, wtedy termin podstawowy może ulec wydłużeniu (do momentu, w którym weryfikacja zostanie zakończona). Przedsiębiorcy chcieliby, aby termin podstawowy został skrócony z 60 do 30 dni, zaś zdaniem Ministerstwa Finansów takie zmiany niekorzystnie odbiły się na budżecie państwa.

Krótszy termin zwrotu VAT w interesie przedsiębiorców

Należy przypomnieć, że każdy przedsiębiorca – nawet, jeżeli jest zwolniony z VAT – ma w obowiązku prowadzenie ewidencji vat (standardowo służą do tego kasy fiskalne, a jeśli podatnik jest zwolniony z VAT, prowadzi ewidencję uproszczoną). Nie przestrzeganie tych przepisów jest zagrożone poniesieniem poważnych konsekwencji, także finansowych. Przedsiębiorcy narzekają, że przepisy podatkowe są dla nich niezrozumiałe i nieprzychylne. Dodają także, że termin zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym wynoszącym 60 dni jest stanowczo za długi i naraża ich na trudności z utrzymaniem płynności finansowej na stabilnym poziomie. Inna kwestia to taka, że skrócenie powyższego terminu do 30 dni byłoby również zalecane z uwagi na dostosowywanie polskiego prawa do norm unijnych. Warto przytoczyć też, co w tej kwestii stanowi orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – system zwrotów podatku VAT nie powinien być traktowany w kategoriach narzędzia służącego do zasilania budżetu państwa.

Ministerstwo Finansów mówi „nie”

Temat ten wypływa co i rusz na wokandę. Godne uwagi jest stanowisko Ministerstwa Gospodarki w tej sprawie. Resort ten przedstawił projekt przewidujący skrócenie podstawowego terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym do 30 dni, argumentując to w ten sposób, że byłoby to korzystne głównie dla przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw mających niejednokrotnie spore kłopoty z korzystaniem z zewnętrznych źródeł finansowania. Ministerstwo Finansów się broni i twierdzi, że skrócenie terminu zwrotu nadwyżki VAT-u z 60 do 30 dni nie jest realne, ponieważ wprowadzenie tego typu zmian odbiłoby się negatywnie na budżecie państwa. Ponadto MF obawia się, iż skrócenie terminu oznaczałoby ryzyko częstych prób wyłudzania podatku VAT.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.