< Wróć

Kiedy obowiązuje 20-procentowy PCC?

Podatek od czynności cywilnoprawnych – czyli w skrócie PCC – jest w naszym kraju regulowany przez ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych z 2000 r. Wymienić można wiele czynności cywilnoprawnych, które podlegają powyższemu obowiązkowi podatkowemu. Są to m. in. umowy pożyczki, umowy depozytu nieprawidłowego, ustanowienie hipoteki, umowy dożywocia czy umowy spółki (akty założycielskie). Ustawa precyzyjnie określa jaką stawką podatku objęte są poszczególne czynności cywilnoprawne. W zależności od ich rodzaju, stawki te są zróżnicowane – ogólnie mieszczą się w przedziale od 0,1% do 2%. Trzeba jednak uważać, ponieważ przepisy przewidują sytuacje, kiedy podatnik zmuszony jest do uiszczenia PCC wynoszącego 20%.

W jaki sposób płacić PCC?

Na uregulowanie należności z tytułu PCC podatnik ma zawsze 14 dni, przy czym ważny jest moment, od którego okres ten jest naliczany. Najczęściej jest to ten dzień, w którym nastąpiło dokonanie czynności cywilnoprawnej, ale w przypadku orzeczenia sądowego termin 14 dni zaczyna biec od chwili, gdy wyrok się uprawomocnia. Obowiązkiem każdego podatnika jest złożenie stosownej deklaracji dotyczącej tego podatku – o ile nie został on pobrany przez płatnika (czyli notariusza). Do złożenia powyższej deklaracji w urzędzie skarbowym służą formularze PCC-3 oraz – kiedy jest więcej niż jeden podatnik – PCC-3/A. W większości przypadków obowiązek podatkowy dotyczy tylko jednej strony czynności cywilnoprawnej.

W jakich sytuacjach stawka PCC wzrasta do 20%?

System regulujący podatki w Polsce jest tak skonstruowany, że w wielu sytuacjach zobowiązanie podatkowe po 5 latach (naliczanych od końca kalendarzowego roku, w którym minął termin uiszczenia PCC) ulega przedawnieniu – ale uwaga, nie zawsze. Na to szczególne baczenie powinny mieć spółki, które korzystają z rozmaitych form zewnętrznego wsparcia finansowego. Są to m. in. umowy pożyczek, depozytu nieprawidłowego bądź użytkowania. Jeżeli podatnik nie odprowadził od tych czynności cywilnoprawnych należnego podatku (tyczy się to także zmian w tych umowach) lub jeśli zostały stwierdzone nieprawidłowości w tym zakresie (nie został przez podatnika udokumentowany fakt, iż otrzymał on pieniądze), to w takich okolicznościach urząd skarbowy ma prawo ukarać podatnika 20-procentową stawką podatku od czynności cywilnoprawnych. Zarówno Naczelny Sąd Administracyjny, jak i Trybunał Konstytucyjny orzekły, iż takie postępowanie jest zgodne z konstytucją. Trzeba zaznaczyć, iż 20-procentowy PCC nie ma zastosowania wtedy, kiedy pożyczka została udzielona osobowej spółce przez jej wspólnika.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.