< Wróć

Na czym polega remanent likwidacyjny?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Likwidacja firmy jest procesem nakładającym na jej właściciela pewne obowiązki – nie ma znaczenia to czy jest to spółka cywilna, czy jednoosobowa działalność gospodarcza. Warto nadmienić, iż likwidacja nie musi być jednoznaczna z całkowitym zaprzestaniem przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności. Równie dobrze może to oznaczać, że dana firma np. przenosi majątek do innego przedsiębiorstwa. Zawsze jednak zakończenie funkcjonowania pod daną firmą pociąga za sobą pewne skutki – prawne i podatkowe. W Polsce prowadzenie firmy jest sporym wyzwaniem – tym większym, im mniejsza jest to działalność. Sporo przedsiębiorców nie jest w stanie utrzymać się na rynku nawet przez pierwszy rok. Bez względu na przyczyny, zamknięcie działalności wiąże się z koniecznością przeprowadzenia remanentu likwidacyjnego.

Remanent likwidacyjny dla celów PIT

Oddzielnie remanent należy przeprowadzić dla celów PIT (dla podatku dochodowego od osób fizycznych), a oddzielnie dla celów VAT (dla podatku od towarów i usług). Dodatkowym wymogiem jest sporządzenie spisu z natury. Spis z natury pozwala określić jaki dochód przyniosła w danym roku firma począwszy od 1 stycznia do dnia jej likwidacji. Przeprowadzenie remanentu likwidacyjnego dla celów PIT jest obowiązkiem podatników, których formą opodatkowania jest ryczałt ewidencjonowany lub które rozliczają się z fiskusem poprzez księgę przychodów i rozchodów. Remanent likwidacyjny dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych nie obejmuje swym zakresem środków trwałych. Wykazane w nim muszą zostać: odpady oraz braki, wyposażenie, materiały (pomocnicze i podstawowe), gotowe wyroby oraz półwyroby, a także towary handlowe. Remanent likwidacyjny dla celów PIT przeprowadza się tylko w przypadku zawiadomienia fiskusa o likwidacji działalności.

Remanent likwidacyjny dla celów VAT

Z kolei remanent likwidacyjny dla celów VAT obejmuje wszystkie towary będące przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Nie ma znaczenia czy w rzeczywistości podatnik skorzystał z prawa do odliczenia VAT. Remanent likwidacyjny dla celów podatku od towarów i usług jest nieodzowny w następujących sytuacjach: rozwiązywana jest spółka (cywilna bądź handlowa) nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna zgłosiła zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz gdy czynności opodatkowane nie są przez osobę fizyczną wykonywane przynajmniej od 10 miesięcy. Remanent likwidacyjny dla celów VAT powinien zostać przeprowadzony w ciągu 2 tygodni liczonych od chwili likwidacji działalności gospodarczej. Następnie jak najszybciej (do 7 dni) należy poinformować o tym fakcie właściwy urząd skarbowy.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x