< Wróć

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013

Na spółkach partnerskich, spółkach jawnych osób fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych oraz na osobach fizycznych, których przychody w poprzednim roku podatkowym osiągnęły określoną wartość spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kwota o jakiej tutaj mowa wynika z ustawy o rachunkowości – wynosi ona 1 200 000 euro. Wielkość ta jest przeliczana na złotówki według średniego kursu euro podawanego przez Narodowy Bank Polski w dniu 30 września roku, który poprzedza rok podatkowy.

Główne cechy ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe prowadzi się w oparciu o dowody księgowe. Obejmują one: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych, jak również wykaz składników aktywów i pasywów. Obowiązkiem podatnika jest prowadzenie ksiąg rachunkowych na bieżąco, w rzetelny, sprawdzalny i bezbłędny sposób. Mówiąc innymi słowy, mają one umożliwiać sporządzanie na bieżąco sprawozdań finansowych oraz weryfikowanie znajdujących się w nich zapisów, a także odzwierciedlać stan faktyczny i zawierać skompletowane, poprawne dowody księgowe.

Jaki przychód zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Limit przychodów osiągniętych w 2012 r. zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r. został wyliczony na podstawie kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 28 września br. – a to z tego względu, że 30 września wypadł w tym roku w niedzielę. Kurs ten wyniósł 4,1138 zł, co pomnożone przez 1 200 000 euro daje 4 936 560 zł. Tyle właśnie wynosi limit przychodów, których osiągnięcie w 2012 r. wiąże się z obowiązkiem prowadzenia od 1 stycznia 2013 r. ksiąg rachunkowych. W sytuacji, gdy podatnik nie osiągnął takich przychodów, także ma prawo do prowadzenia od przyszłego roku ksiąg rachunkowych – warunek jest jednak taki, że należy to zgłosić w urzędzie skarbowym (chodzi tu głównie o kwestie opodatkowania podatkiem dochodowym). Podatnicy powinni też pamiętać przy okazji o zmianach jakie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. – mowa tutaj o znowelizowanej ustawie o VAT (w rachubę wchodzą takie kwestie jak vat od prezentów etc.).

Komentarze

 • Viagra pisze:

  cialis daily dosage

 • buy propecia online pisze:

  Viagra Aachen Kaufen

 • Cialis pisze:

  Amoxil Rx

 • Priligy pisze:

  Tadalis Sx Achat En France

 • Plaquenil pisze:

  Zithromax Vitamin Interactions

 • Zithromax pisze:

  Gentamicin

 • 300mg gabapentin pisze:

  Miglior Prezzo Cialis Generico

 • Viagra pisze:

  When Alli Back In Stock

 • Stromectol pisze:

  taking half a 20mg cialis

 • Cialis pisze:

  Where Can I Buy Propecia Yahoo

 • satisfaction pisze:

  cialis conditionnement prix

 • Lasix pisze:

  Propecia Sirve Sin

 • Propecia pisze:

  Acheter Levitra Discount

 • Priligy pisze:

  how to use cialis ultimate pleasure

 • Prednisone pisze:

  cialis en las mujeres

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.