< Wróć

Kiedy nieobecność w pracy pomniejsza wynagrodzenie?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Nawiązanie stosunku pracy rodzi pewne zobowiązania zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Zadaniem pracownika jest zatem wykonywanie określonej pracy w wyznaczonych godzinach oraz miejscu, natomiast pracodawca jest zobowiązany do wypłacania mu za to wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie. Należy przy tym pamiętać o tym, iż wynagrodzenie przysługuje jedynie za tę pracę, która została wykonana. Prawo do wynagrodzenia za czas, kiedy praca nie była wykonywana zachowywane jest jedynie w określonych przez prawo pracy przypadkach. Są również sytuacje, kiedy pracodawca może zmniejszyć wynagrodzenie za czas absencji pracownika.

Za jakie nieobecności przysługuje wynagrodzenie, a za jakie nie?

Spośród nieobecności, za czas których pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia wymienić można m. in.: urlopy okolicznościowe, urlopy wypoczynkowe, dni wolne na poszukiwanie pracy (pod warunkiem, że okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 2 tygodnie, a stroną wypowiadającą umowę jest pracodawca), czas wolny dla pracowników będących krwiodawcami czy zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Nieobecności, za które pracownikowi nie należy się wynagrodzenie to np.: urlopy bezpłatne, zawarcie lub rozwiązanie umowy o pracę w trakcie miesiąca czy sytuacje, gdy pracownik zwalania się z części dnia w pracy po to, by załatwić swoje prywatne sprawy.

O czym jeszcze pamiętać?

W zależności od rodzaju nieobecności wypłata dla pracownika jest wyliczana różnymi metodami. Zdecydowanie najłatwiej przychodzi to wówczas, kiedy wynagrodzenie jest ustalone w stawkach akordowych, prowizyjnych bądź godzinowych niż wtedy, gdy jego miesięczna wysokość jest stała. Do powyższych wyliczeń wykorzystywane są najczęściej specjalne programy komputerowe, chociaż w wielu małych firmach pracodawcy wyliczają pensje dla pracowników samodzielnie. Obowiązkiem pracownika jest poinformowanie pracodawcy o przyczynach nieobecności. W myśl kodeksu pracy nieusprawiedliwiona nieobecność nie jest czasem pracy – ponadto może też pociągnąć bardzo nieprzyjemne dla pracownika konsekwencje włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x