< Wróć

Jak amortyzować środek trwały wykorzystywany sezonowo?

Do rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa zaliczane są środki trwałe. Korzystanie z nich przewidziane jest na okres dłuższy niż rok, mają one postać rzeczową i są przeznaczone do używania na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wśród nich można wymienić m. in.: nieruchomości, inwentarz żywy, urządzenia, maszyny oraz środki transportu. Stan zużycia środków trwałych jest odzwierciedlany poprzez amortyzację, która zaliczana jest do kosztów firmy. Rozlicza się ją co miesiąc. Należy jednak pamiętać, iż niektóre środki trwałe można amortyzować wyłącznie w sezonie. Dzieje się tak wówczas, kiedy działalność gospodarcza ma charakter sezonowy.

Co oznacza sezonowy charakter działalności gospodarczej?

O sezonowym charakterze działalności gospodarczej mówi się wtedy, kiedy jej rezultaty są ściśle powiązane z prawami przyrody i od nich uzależnione. Wzrost przychodów następuje w określonych miesiącach, na przykład w letnich, gdy ktoś prowadzi m. in.: przystań żeglarską bądź wypożyczalnię sprzętu wodnego – osoby decydujące się na założenie firmy muszą mieć te kwestie na względzie. Jest więc zatem logiczne, że z niektórych środków trwałych korzysta się tylko w pewnym okresie. W takim układzie odpisów amortyzacyjnych można dokonywać tylko w tym czasie, gdy środki te były w użyciu. W tych miesiącach, kiedy działalność nie jest prowadzona, związane z nią składniki majątkowe nie podlegają amortyzacji. Nie oznacza to jednak wcale, że roczna kwota odpisów ma będzie mniejsza niż w sytuacji, kiedy środek trwały podlega przez cały rok odpisom amortyzacyjnym.

Jak dokonywać odpisów amortyzacyjnych?

Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, które są używane sezonowo można dokonać na 2 sposoby – który z nich wybierze podatnik, to już jego decyzja. Pierwsza metoda polega na podzieleniu rocznej kwoty tychże odpisów przez ilość miesięcy w sezonie, druga natomiast – przez ilość miesięcy w roku (czyli przez 12). Często pada w tym kontekście pytanie o to, która z tych metod jest korzystniejsza. To zależy. Jeżeli przychody osiągane przez podatnika nie są zbyt duże, przez co przedsiębiorca osiąga stratę, lepsza będzie dla niego druga z przedstawionych metod. W ten sposób zostanie nie tylko wydłużony okres amortyzacji, ale także obniżeniu ulegną koszty podatkowe. Im mniej miesięcy liczy sobie sezon, w którym używane są środki trwałe, tym bardziej wydłużony zostaje okres amortyzacji. Z kolei rezultatem skorzystania z pierwszej metody obliczeń jest skrócenie okresu amortyzacji danego składnika majątkowego przy jednoczesnym obniżeniu wyniku finansowego oraz przy zminimalizowaniu obciążeń podatkowych.

Komentarze

 • Ja naprawdę wartość twoją dzieło, Świetny post szybki test na przeciwciała koronawirus.

 • propecia merck pisze:

  buy levitra?wholesale

 • Cialis pisze:

  Doxylis Acheter

 • ivermectin tablets for humans pisze:

  Propecia Efectivo Pelo

 • glaxomed zithromax buy pisze:

  precio viagra pfizer

 • Plaquenil pisze:

  Cialis En Farmacias Precio

 • furosemide interactions pisze:

  Que Proscar Vs Propecia

 • generic priligy online pisze:

  Viagra Pillen Preis

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.