< Wróć

Dodatkowy urlop macierzyński

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Urlop macierzyński jest prawem wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę kobiet, które w okresie zatrudnienia urodziły dziecko. Ponadto prawo do tego urlopu przysługuje również ojcu dziecka, jak i jego prawnym opiekunom (np. rodzicom zastępczym). Wymiar urlopu macierzyńskiego uzależniony jest od tego, ile dzieci podczas jednego porodu urodziła kobieta. I tak urlop macierzyński w wymiarze podstawowym mieści się w przedziale od 20 do 37 tygodni, przy czym tydzień liczony jest tutaj jako 7 dni. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego – warto wiedzieć na jakich zasadach się to odbywa.

Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego

W bieżącym roku w przypadku urodzenia jednego dziecka dodatkowy urlop macierzyński wynosi 4 tygodnie, natomiast w przypadku dwójki lub większej ilości dzieci przy jednym porodzie – 6 tygodni. W takim wymiarze opisywany urlop będzie funkcjonował jeszcze w 2013 r., natomiast na rok 2014 zapowiedziane jest wydłużenie go odpowiednio z 4 do 6 tygodni i z 6 do 8 tygodni. O ile w sprawie udania się na podstawowy urlop macierzyński pracownica nie musi składać wniosku (dzień porodu jest dniem rozpoczęcia urlopu), o tyle chcąc skorzystać z urlopu dodatkowego, musi takowy wniosek złożyć (co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu). Na urlop dodatkowy można pójść tylko i wyłącznie bezpośrednio po podstawowym. Nie ma możliwości podzielenia go na raty. Jeśli chce z niego skorzystać ojciec dziecka, nie wchodzi w rachubę przebywania na tym urlopie razem z matką.

O czym jeszcze pamiętać?

Pracownicy zainteresowani dodatkowym urlopem macierzyńskim powinni pamiętać o tym, iż ma on fakultatywny charakter – nie muszą w ogóle go brać, mogą też skorzystać tylko z jego części. Ponadto jeżeli pracownik chciałby w tym czasie pracować, nie ma ku temu przeszkód – ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze – zgodę na to musi wyrazić pracodawca. Po drugie – świadczyć pracę może wówczas co najwyżej na pół etatu. Po trzecie – wniosek w tej sprawie powinien trafić do pracodawcy z odpowiednim wyprzedzeniem (przynajmniej 7-dniowym). Zazwyczaj po urlopie macierzyńskim wykorzystywany jest wychowawczy – jest on prawem pracownika, tak więc pracodawca nie może go odmówić. Warto jednak nadmienić, że są sytuacje, kiedy odmowa urlopu wychowawczego może nastąpić – przykładowo wówczas, gdy pracownik dopuścił się rażących naruszeń kodeksu pracy i zostało mu to uwodnione. Pozostałe okoliczności, kiedy pracodawca odmawia udzielenia urlopu wychowawczego są wyszczególnione w obowiązujących w naszym kraju przepisach.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x