< Wróć

Czy szkolenia bhp są obowiązkowe?

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy. W tym celu konieczne jest przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizowane są one przez pracodawcę i na jego koszt, a odbywają się one w trakcie pracy (jeśli norma czasowa zostanie przekroczona, pracownik powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za godziny nadliczbowe). Prawo zakazuje pracodawcom dopuszczania do wykonywania pracy tych podwładnych, którzy nie posiadają aktualnych szkoleń BHP – stanowi to bowiem wykroczenie przeciw pracowniczym prawom i grozi karą (w formie mandatu; w określonych przypadkach sprawa może trafić do sądu i zakończyć się nałożeniem na pracodawcę grzywny).

Forma i częstotliwość szkoleń

Pracownik musi znać przepisy oraz zasady BHP, a także zdawać sobie sprawę z tego jakie zagrożenia niesie za sobą wykonywanie poszczególnych czynności. Kursy BHP przeprowadzane są w formie szkoleń wstępnych i okresowych. Jeżeli ktoś wykonuje prace szczególnie niebezpieczne, musi przejść także instruktaż stanowiskowy. W sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniany na więcej niż jednym stanowisku, szkolenie musi obejmować każde z tych stanowisk. Co się zaś tyczy częstotliwości z jaką należy organizować szkolenia BHP, to jest ona zdeterminowana rodzajem pracy wykonywanej przez pracowników. Przykładowo osoby wykonujące prace szczególnie niebezpieczne zobowiązane są do przejścia szkolenia instruktażowego raz na rok. W innych przypadkach stosowne kursy przeprowadza się raz na kilka lat. Warto nadmienić, iż obowiązkiem uczestniczenia w nich objęci są także sami pracodawcy, a także osoby wykonujące pracę w formie samozatrudnienia bądź w oparciu o umowy cywilne.

Kiedy można zwolnić pracownika z udziału w szkoleniu?

Generalnie rzecz biorąc, uczestnictwo w szkoleniach BHP jest obowiązkowe. Dopuszczone są jednak pewne wyjątki od tej zasady. Z pierwszego szkolenia okresowego można zostać zwolnionym, jeżeli przeszło się je u poprzedniego pracodawcy. To samo tyczy osób, które odbyły szkolenie okresowe dotyczące co prawda innego stanowiska, ale o tematyce spełniającej wymogi brane pod uwagę na nowym stanowisku. Jeśli pracodawca zatrudnia osobę, która bezpośrednio przed podpisaniem umowy u niego pracowała na tym samym stanowisku, wówczas nie musi ona uczestniczyć w pierwszym szkoleniu okresowym (dzieje się tak np. przy przedłużaniu umów na czas określony). W pozostałych sytuacjach pracownik musi wziąć udział w kursie. Szkolenie jest zawsze uwieńczone testem – zaświadczenie o jego zaliczeniu jest dołączane do akt pracowniczych.

Komentarze

 • is viagra covered by insurance pisze:

  Keflex Bacterial Vaginosis

 • Propecia pisze:

  Kamagra Jelly 100mg

 • ivermectin for cattle pisze:

  First Medicine Online Pharmacy Store

 • hydroxychloroquine medicine pisze:

  Sky Pharmacy Reviews

 • overnight delivery valtrex pisze:

  Usa Meds No Prescription Required

 • Lasix pisze:

  On Line Bentyl Real France Pharmacy Shipped Ups

 • buy priligy without a script pisze:

  Cialis One Day Effetti Collaterali

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.