< Wróć

Jak radzić sobie z opóźnieniami w płatnościach?

Jednym z największych wyzwań, którym muszą stawiać czoła przedsiębiorcy jest utrzymanie płynności finansowej na stabilnym poziomie. W momencie, kiedy firma zaczyna mieć problemy z wywiązywaniem się z płatności, jej sytuacja jest zagrożona – w niektórych przypadkach może to doprowadzić nawet do bankructwa. Najbardziej komfortowy układ występuje wówczas, kiedy kontrahenci spłacają wobec firmy swoje zobowiązania w terminach wcześniejszych aniżeli te, których ona sama musi przestrzegać przy regulowaniu własnych płatności. Nie zawsze jest to jednak realne, dlatego też koniecznie trzeba podejmować działania o charakterze profilaktycznym.

Pomocne narzędzia finansowe

Na rynku dostępne są narzędzia, dzięki którym przedsiębiorcy mogą szybciej uporać się z zatorami płatniczymi – mowa tutaj przede wszystkim o kredytach obrotowych oraz o faktoringu. Kredyty obrotowe są najczęściej zobowiązaniami krótkoterminowymi – przeważnie bowiem okres spłaty nie wynosi w tym przypadku więcej niż rok. Firma może skorzystać z tego rozwiązania tylko wtedy, kiedy spełnia dosyć wysokie wymagania stawiane przez bank. Co się natomiast tyczy faktoringu, jest to o tyle dobre rozwiązanie, że można otrzymać pewną część wartości faktury zaraz po jej wystawieniu (czasem i 100% jej wartości). Usługa ta polega na tym, że faktor wykupuje od faktoranta faktury z odroczonym terminem płatności (odnosi się to też do okoliczności, gdy zajdzie konieczność, by wystawić duplikat faktury).

Zarządzanie należnościami to podstawa

Konieczne jest ponadto odpowiednie zarządzanie należnościami. W firmie powinna zostać wyznaczona osoba (bądź grupa osób), która będzie zajmować się ich monitorowaniem. W tego typu działaniach niezbędna jest konsekwencja. Jeżeli kontrahent okazuje się nierzetelny, należy wyciągać w stosunku do niego konsekwencje w postaci np. zgłoszenia go do rejestru dłużników czy wstrzymania świadczenia usług na jego rzecz. Nieterminowe wpłaty trzeba karać naliczaniem odsetek. W ostateczności, gdyby negocjacje nie przyniosły spodziewanych rezultatów, pozostaje skorzystanie z usług firmy windykacyjnej lub skierowanie sprawy na drogę sądową.

Komentarze

  • Krzysztof pisze:

    Wszystko brzmi pięknie ale utrzymanie płynności finansowej w firmie, która nie ma większego majątku jest trudne. Kilka zaległych faktur może spowodować poważne problemy.

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.