< Wróć

Metoda kasowa rozliczenia podatku vat

Mianem małego podatnika określany jest podatnik, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w danym roku podatkowym określonej kwoty – limit ten wynosi 1 mln 200 tys. euro bądź równowartość tej kwoty w złotówkach. Za 2011 r. jest to 5 mln 324 tys. zł. Ponadto pojęcie małego podatnika odnosi się także do podatników, którzy zajmują się zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi lub prowadzą biuro maklerskie (bądź świadczą usługi mające podobny charakter; wyjątek stanowią komisy) – w tym przypadku limit wynosi 45 tys. euro, co w przeliczeniu na złotówki daje 200 tys. zł za rok 2011. Jeżeli więc podatnik w roku bieżącym te limity przekroczy, przestaje być małym podatnikiem. Status małego podatnika daje to, że można korzystać z kasowej metody rozliczania podatku VAT.

Standardowa metoda rozliczania kosztów

Standardowym sposobem rozliczania kosztów uzyskania przychodów jest metoda memoriałowa. Koszty rozliczane są w tym przypadku w oparciu o ich podział na pośrednie i bezpośrednie. Koszty pośrednie rozliczane są w dacie poniesienia wydatku, natomiast bezpośrednie – w dacie uzyskania przychodu, który z tymi kosztami się wiąże. Mówiąc innymi słowy, dniem poniesienia kosztu jest w metodzie memoriałowej ten dzień, kiedy został on zaksięgowany na podstawie faktury lub innego dokumentu (koszt został ujęty w księgach podatkowych). W przeciwieństwie do metody kasowej opisany powyżej sposób rozliczania kosztów przychodów jest dość skomplikowany.

Metoda kasowa – cechy charakterystyczne

Metoda kasowa z kolei nazywana jest też uproszczoną. Jeżeli mały podatnik decyduje się na korzystanie z niej, musi o tym powiadomić właściwy urząd skarbowy. Należy pamiętać, że korzystanie z metody kasowej nie jest obligatoryjne – podatnik sam wybiera czy taki sposób rozliczania się jest dla niego korzystny. Jakie są jego plusy? Obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług powstaje dopiero wtedy, kiedy faktura jest rozliczana (w całości lub częściowo), a nie z chwilą jej wystawienia. Konieczność rozliczenia VAT-u może być odroczona do 90 dni, a gdy należność z tytułu wystawionej faktury została uiszczona częściowo, podatek VAT rozliczany jest tylko od tej zapłaconej części, a nie od całej kwoty. Metodę kasową trzeba stosować przez co najmniej 12 miesięcy. Jeżeli zaś chodzi o terminy rozliczenia vat z urzędem skarbowym, podatnik może to robić tylko i wyłącznie w trybie kwartalnym. Na uregulowanie należności oraz złożenie w urzędzie deklaracji VAT-7K ma czas do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale rozliczeniowym. Na podatnikach rozliczających się metodą kasową spoczywa obowiązek wystawiania faktur VAT-MP.

Komentarze

 • Propecia pisze:

  Super Generac Viagra

 • 2buy levitra online viagra pisze:

  cialis use in women

 • Cialis pisze:

  para comprar viagra

 • Stromectol pisze:

  Price Of Cialis In Singapore

 • Zithromax pisze:

  Buy Finasteride 1mg Propecia Side Effects

 • Plaquenil pisze:

  Metronidazole For Cheap

 • Lasix pisze:

  Propecia Oder Proscar

 • Priligy pisze:

  Order Legally Stendra Overseas Mastercard

 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.