< Wróć

Czy odsetki od lokaty są przychodem firmy?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Posiadanie firmy nakłada na jej właściciela szereg obowiązków. Jednym z nich jest posiadanie firmowego konta w banku – nie jest to co prawda narzucone odgórnie przepisami, ale w praktyce bardzo ułatwia wiele spraw i nierzadko okazuje się nieodzowne. Podatnicy często umieszczają pieniądze uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej na lokatach – i w tym momencie przeważnie pojawia się problem dotyczący kwestii takiej jak rozliczenie przychodów. Czy odsetki uzyskane z lokaty można w ogóle uznać za przychód firmy? Zagadnienie te wzbudza wiele kontrowersji, a na postawione wcześniej pytanie nie da się odpowiedzieć w sposób jednoznaczny.

Problemy z interpretacją przepisów

Polskie prawo stanowi, iż odsetki od środków, które są zgromadzone na rachunkach bankowych stanowią przychód firmy, o ile rachunki te są utrzymywane w związku z działalnością gospodarczą. Tak więc najistotniejszą przesłanką do odpowiedniego zakwalifikowania przychodu jest w tym przypadku to czy konto ma związek z prowadzoną przez podatnika działalnością. Tutaj właśnie rodzi się dylemat – chodzi mianowicie o sposób interpretowania określenia takiego jak rachunek bankowy utrzymywany w związku z działalnością. Dla podatnika jest to o tyle istotna kwestia, że ma ona wpływ na wielkość obciążeń podatkowych.

Odmienne stanowiska

Stanowiska zaś są różne. Można zetknąć się z takimi interpretacjami przepisów, w myśl których odsetki od lokat stanowią przychód z działalności i w takich sytuacjach, kiedy podatnik wykorzystuje lokaty do umieszczania na nich wolnych środków. Z kolei inny sposób interpretowania przepisów mówi o tym, że poprzez rachunek związany z działalnością należy rozumieć takie konto, dzięki któremu podatnik rozlicza zawierane przez siebie transakcje. Wpłaty dokonywane na ten rachunek muszą odnosić się do wierzytelności spłacanych przez przedsiębiorcę. Lokata zatem nie kwalifikuje się do uznania jej za opisywany rachunek, w związku z czym osiągane z tego tytuły przychody trzeba zaliczać do kapitałów pieniężnych. Obowiązek ich opodatkowania spoczywa wówczas nie na banku, ale na przedsiębiorcy (należy je uwzględnić w zeznaniu rocznym).

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x