Newsy

Ile może dorobić emeryt?

21 listopada 2012

Osoby pobierające świadczenia emerytalne bądź rentowe mają prawo do uzyskiwania dodatkowych przychodów. Muszą jednak uważać, aby nie przekroczyć wyznaczonych limitów – jeśli tak się stanie, ZUS wstrzymuje wypłatę renty lub emerytury albo zmniejsza wysokość tych świadczeń. Wspomniane limity nie mają stałego charakteru – zmiany w tym zakresie są dokonywane trzy miesiące. Pod uwagę brana jest […]

Czytaj więcej...

Bezrobocie rośnie, a płace maleją

21 listopada 2012

Polacy znajdują się w większości przypadków w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej z uwagi na to, że zarabiają mało, a koszty życia i utrzymania wciąż rosną. Istnieje jedynie niewielki odsetek Polaków, którzy mają zadowalające zarobki, pozwalające na życie na wysokim poziomie.

Czytaj więcej...