< Wróć

Bezrobocie rośnie, a płace maleją

Polacy znajdują się w większości przypadków w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej z uwagi na to, że zarabiają mało, a koszty życia i utrzymania wciąż rosną. Istnieje jedynie niewielki odsetek Polaków, którzy mają zadowalające zarobki, pozwalające na życie na wysokim poziomie.

Niepokojące jest to, że w Polsce z jednej strony drastycznie w ostatnich latach wzrasta bezrobocie, co tłumaczone jest rozprzestrzenianiem się kryzysu ekonomicznego w całej Europie, a z drugiej strony płace pracowników są coraz niższe. Oczywiście, są wprowadzane podwyżki wynagrodzeń, ale przy ich zweryfikowaniu o stopę inflacji okazuje się, że siła nabywcza pensji pracownika jest niższa dziś niż na przykład rok temu.

W październiku bieżącego roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 12,5%, o 0,1 punktu procentowego więcej niż przed miesiącem. Szacuje się, że już prawie 2 mln dorosłych Polaków pozostaje bez pracy, a w perspektywie czasu skala bezrobocia ma się jeszcze powiększyć. Społeczeństwo polskie powoli zubożeje, z uwagi na rosnącą inflację i brak podwyżek wynagrodzeń w wystarczającym wymiarze.

Wielu pracowników, którzy dziś mają pracę nie jest pewna, czy za miesiąc nie zostanie zwolniona i pozbawiona środków do życia. 25% młodych ludzi z wykształceniem nie może znaleźć pracy, a jeśli jest ona proponowana dla osób bez doświadczenia zawodowego, to za niską pensję.

Przeciętnie w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zarabia się około 3600 zł brutto, co oznacza, że przeciętny pracownik „na rękę” otrzymuje około 2500 zł netto.

Już ponad 800 tysięcy pracowników w Polsce zatrudniona jest na pensję wynoszącą 1111 zł na rękę, czyli za wynagrodzenie równe najniższej krajowej pensji. Najwięcej Polaków uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie więcej niż 2000 zł netto.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.