< Wróć

Jak dobrze wypełnić świadectwo pracy?

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Świadectwo pracy jest dokumentem mającym charakter informacyjny. Jego wystawienie należy do obowiązków pracodawcy bez względu na to w jakich okolicznościach stosunek pracy został zakończony. Czy było to wygaśnięcie umowy, jej rozwiązanie za porozumieniem stron, zwolnienie pracownika czy też złożenie przez niego wypowiedzenia – nie ma to w tym momencie najmniejszego znaczenia. Na podstawie informacji zawartych w świadectwie pracy nowy pracodawca nalicza pracownikowi wymiar przysługującego mu urlopu, zaś ZUS wylicza wysokość świadczeń emerytalnych bądź rentowych.

Co trzeba wiedzieć o świadectwach pracy?

Świadectwo pracy przedstawia liczne okoliczności jakie miały związek z zatrudnieniem danej osoby. Dokument obowiązkowo musi posiadać formę pisemną. W sprawie jego wystawienia pracownik nie musi składać wniosku – jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy pracownik podpisuje nową umowę bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej u tego samego pracodawcy. Świadectwa pracy nie wystawia się w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, lecz dopiero do ustaniu stosunku pracy. Wydane musi ono zostać niezwłocznie. Dodatkowo pracodawca może (ale nie musi) wystawić pracownikowi referencje. Referencje są wystawiane na wniosek pracownika. Mają one za zadanie ułatwienie podjęcia zatrudnienia w innym miejscu.

Jakie informacje muszą się znaleźć na świadectwie pracy?

Informacjami jakie obowiązkowo muszą się znaleźć na świadectwie pracy dotyczą: rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy i piastowanego przez niego stanowiska, okresu trwania stosunku pracy (jeśli daty podpisania umowy o pracę i rozpoczęcia pracy są różne, na opisywanym dokumencie zamieszcza się datę rozpoczęcia pracy), wymiaru czasu pracy oraz okoliczności, w których ustał stosunek pracy. Standardowo na świadectwie pracy zamieszczane są informacje na temat wykorzystanych przez pracownika dni urlopu. Oprócz tego można – chociaż takowego obowiązku nie ma – wpisać dane o poszczególnych elementach składających się na wynagrodzenie pracownika oraz o kwalifikacjach jakie uzyskał pracownik podczas obowiązywania stosunku pracy.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

1
0
Would love your thoughts, please comment.x