< Wróć

Regionalne ustalanie płacy minimalnej w Polsce

Bezrobocie w Polsce sukcesywnie wzrasta. Pod koniec października Główny Urząd Statystyczny w Polsce podał, że stopa bezrobocia w kraju wynosi już 12,5%. Prognozy na przyszłość nie są optymistyczne. Prawdopodobnie liczba bezrobotnych zwiększy się o kolejny punkt procentowy.

Istnieją w Polsce gminy, w których ponad 30% osób w wieku produkcyjnym pozostaje bez stałej pracy. Z kolei, w dużych miastach bezrobocie czasem nie przekracza 9%. Jak widać, regionalizacja bezrobocia jest mocno zaznaczona w Polsce, dlatego pomysł ustalania płacy minimalnej dla poszczególnych regionów w naszym kraju wydaje się być uzasadniony. Dzięki regionalizacji płacy minimalnej być może rząd podjąłby efektywną walkę z bezrobociem.

Regionalizacja polega na zróżnicowaniu wysokości najniższego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w zależności od regiony kraju. Im wyższa płaca minimalna obowiązuje, tym mniej umów o pracę jest zawieranych w takim regionie. Dlatego też w gminach i powiatach, w których bezrobocie wykracza powyżej 20%, kategorycznie powinna zostać obniżona płaca minimalna. Najprawdopodobniej skutkowałoby to zwiększeniem poziomu legalnego zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę. Dziś, przy obowiązującej wysokości wynagrodzenia minimalnego osoby w takich gminach pozostają bezrobotne, albo muszą zadowolić się umową zlecenie lub umową o dzieło, nie dającą im żadnych uprawnień pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.