< Wróć

Podatek przy umowie zlecenia

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Pracodawcy zatrudniają osoby nie tylko na podstawie umów o pracę, ale również i w oparciu o umowy cywilnoprawne takie jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło – taka forma cieszy się obecnie coraz większą popularnością. Uzyskiwany z umów cywilnoprawnych przychód podlega opodatkowaniu. Przy umowach zlecenia pracodawcy często mają dylemat w jaki sposób powinny być one opodatkowane – jak się okazuje, nie w każdym przypadku wygląda to tak samo. Jest to uzależnione: po pierwsze – od kwoty miesięcznego wynagrodzenia figurującej na umowie, a po drugie – od tego czy zleceniobiorca jest pracownikiem zleceniodawcy, czy nie.

Umowa zlecenia z pracownikiem

Od należności z tytułu umowy zlecenia pobierana jest albo zaliczka na podatek dochodowy, albo ryczałt. Jeżeli umowa została zawarta z osobą, która nie jest pracownikiem zleceniodawcy, a kwota należności przekracza 200 zł, trzeba pobrać od niej zaliczkę na podatek dochodowy. Podpisując umowę zlecenia, nie wolno zapominać o wyszczególnieniu w niej składek jakim podlega zleceniobiorca. Jeżeli pracodawca zawiera umowę zlecenia z własnym pracownikiem na wykonanie tych czynności, które nie wchodzą w zakres obowiązków pracownika wynikających z umowy o pracę, wtedy składki na ubezpieczenie społeczne są naliczane z przychodu osiąganego łącznie z umowy o pracę oraz umowy zlecenia. Inaczej jest zaś ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne – oddzielnie wylicza się je od przychodu z tytułu umowy zlecenia, a oddzielnie od przychodu z umowy o pracę. Przychody z umowy o pracę i umowy zlecenia są traktowane jako dwa odrębne źródła przychodów – ma to znaczenie dla celów podatkowych.

Kiedy umowa zlecenia rozliczana jest ryczałtem?

Aby umowa ta mogła zostać objęta zryczałtowanym podatkiem dochodowym, muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki – zleceniobiorca nie może być pracownikiem zleceniodawcy, zaś kwota należności jaka została określona w umowie nie być większa aniżeli 200 zł. Istotne jest to, by powyższe przesłanki zaistniały jednocześnie. Należy przy tej okazji zwrócić uwagę na to, że należność jaką ma otrzymać zleceniobiorca musi zostać określona kwotowo. W sytuacji, kiedy w umowie zlecenie podany został jedynie mechanizm wyliczania tejże należności, a nie konkretna kwota, nie ma możliwości rozliczenia umowy ryczałtem. Konieczne jest wówczas pobranie od niej zaliczki na podatek dochodowy – i w tym akurat kontekście nie ma znaczenia to czy za wykonanie tej umowy zleceniobiorca otrzyma mniej niż 200 zł. O mechanizmach wyliczania należności mówi się np. wtedy, kiedy w umowie zawarta jest stawka godzinowa.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x