< Wróć

Kosztowny jednolity patent

Już od jakiegoś czasu w Polsce mówi się o konieczności przyjęcia jednolitego patentu europejskiego. Wielu przedsiębiorców sprzeciwia się takiemu działaniu, ponieważ jednolity patent w dużej mierze może zaszkodzić ich funkcjonowaniu. Tymczasem, jak informuje Ministerstwo Gospodarki, działania zmierzające do spełnienia w naszym kraju wszystkich wytycznych związanych z patentem europejskim na jednolitych zasadach, mogą pociągać za sobą bardzo wysokie koszty. Pytanie tylko, czy Polskę w ogóle na to stać?

Jednolity patent europejski ma zlikwidować problemy w skali całego kontynentu dotyczące zastosowania w praktyce działalności gospodarczej patentów na wynalazki, wzory użytkowe itp. W każdym kraju Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, istnieją odrębne procedury patentowe. W naszym kraju są one skomplikowane, dlatego też wprowadzenie jednolitego patentu europejskiego zasadniczo ma je uprościć.

Założeniem takiego działania jest to, aby firma mogła złożyć tylko jeden wniosek o uzyskanie patentu, a jeśli zostanie on pozytywnie rozpatrzony, ochrona patentowa będzie automatycznie obowiązywała we wszystkich krajach, które wyrażą zgodę i chęć na uczestnictwo w systemie jednolitego patentu europejskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.