< Wróć

Zerwanie umowy leasingu a koszty

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leasing jest stosunkiem cywilnoprawnym mającym charakter umowy. Sama nazwa ma swoje korzenie w języku angielskim, gdzie słowo „lease” znaczy tyle co wydzierżawić bądź nająć. W ramach tego typu umów leasingodawcy przekazują leasingobiorcom prawo do korzystania przez określony czas z jakiejś rzeczy na wyszczególnionych warunkach. W zamian za to leasingobiorca uiszcza płatność w ratach. Z leasingu korzystają w naszym kraju w głównej mierze przedsiębiorcy, dla których jest to dość interesująca i opłacalna forma finansowania działalności. Czerpią oni z tego tytułu wiele korzyści jak chociażby możliwość odliczenia podatku VAT czy stosunkowo nieduży udział własnego kapitału.

Czy raty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu?

Najczęściej z leasingiem mamy do czynienia, gdy wchodzi w rachubę zakup samochodu na firmę. Wygląda to przeważnie tak, że firma korzysta najpierw z auta na mocy umowy leasingowej, a po jej wygaśnięciu odkupuje pojazd od leasingodawcy (nie jest to oczywiście obowiązkowe). Wspomnieć należy, iż przedmiotem leasingu są nie tylko samochody, mogą to być również m. in.: nieruchomości bądź inne środki trwałe. Raty leasingowe są dla strony je płacącej kosztem uzyskania przychodu – muszą być jednak spełnione przy tym dwa podstawowe warunki. Po pierwsze – umowa musi być zawarta na czas oznaczony, ale odpowiadający przynajmniej 40 procentom okresu amortyzacji przedmiotu umowy. Poprzez czas oznaczony rozumieć należy okres trwania umowy – nie wlicza się w to czasu w jakim umowa została skrócona bądź na jaki uległa przedłużeniu. Po drugie – suma uiszczanych opłat wynosi co najmniej tyle samo, co początkowa wartość przedmiotu umowy leasingowej (po odliczeniu od tej kwoty podatku VAT).

Co w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy?

Niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy leasingobiorca decyduje się na wcześniejsze rozwiązanie umowy. Umowy konstruowane są zwykle w taki sposób, że za ich przedterminowe zerwanie leasingobiorca jest obciążany opłatami karnymi. Czy mogą one zostać uznane za koszty uzyskania przychodu? Generalnie rzecz biorąc – nie, o ile przedsiębiorca jest w stanie wykazać to, że opłata ta jest w sposób bezpośredni związana z jego przychodami i została poniesiona po to, by albo zabezpieczyć źródło dochodów, albo osiągnąć dochody. Każdy taki przypadek jest zawsze oceniany indywidualnie. Jeżeli natomiast chodzi o nierozliczoną część wstępnej opłaty leasingowej poniesionej przez podatnika, może ona stanowić koszt uzyskania przychodu w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy. Fakt rozwiązania umowy przed upływem terminu nie ma również wpływu na koszty jakie podatnik poniósł z tytułu wcześniejszego korzystania z przedmiotu umowy.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x