Newsy

Amortyzacja samochodu używanego

12 grudnia 2012

Przedsiębiorcy na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności bardzo często wykorzystują samochody – w tym także osobowe. Muszą jednak pamiętać o tym, że pociąga to za sobą konieczność przestrzegania przepisów, z zastosowaniem których w praktyce niejednokrotnie są spore problemy. Wykorzystywanie na cele firmowe aut osobowych obwarowane jest spełnieniem wielu przesłanek. Nie bez znaczenia w tym momencie […]

Czytaj więcej...

Rekomendacje polskich przedsiębiorców

12 grudnia 2012

Podczas II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który miał miejsce we wrześniu tego roku w Katowicach, opracowano szereg rekomendacji dla sektora MSP. Przedsiębiorcy i eksperci biorący udział w debacie i dyskusji zgodnie uznają, że wprowadzenie ich w życie skutkowałoby poprawą konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej...