< Wróć

Amortyzacja samochodu używanego

Przedsiębiorcy na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności bardzo często wykorzystują samochody – w tym także osobowe. Muszą jednak pamiętać o tym, że pociąga to za sobą konieczność przestrzegania przepisów, z zastosowaniem których w praktyce niejednokrotnie są spore problemy. Wykorzystywanie na cele firmowe aut osobowych obwarowane jest spełnieniem wielu przesłanek. Nie bez znaczenia w tym momencie jest między innymi to czy w rachubę wchodzi pojazd nowy, czy też używany.

Jakie auto jest uznawane za używane?

Przy autach używanych rozliczenie zakupu samochodu na firmę nie jest wcale prostą sprawą. Chodzi w tym momencie głównie o sposób amortyzacji. Należy tutaj zacząć od tego jaki samochód w świetle obowiązujących przepisów jest uznawany za używany. W ramach tej definicji auto używane to takie, które przed nabyciem przez daną firmę było używane przez minimum 6 miesięcy. Koniecznym warunkiem jest również nabycie samochodu. Zwyczajowo okres używania samochodu jest określany w oparciu o informacje zawarte w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu oraz w książce serwisowej. Jeżeli samochód używany został zakupiony za kwotę nie większą aniżeli 3500 złotych, można go zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu – w takim układzie nie trzeba go amortyzować. Zasada ta odnosi się także do sytuacji, gdy auto na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie będzie wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok.

Indywidualna stawka amortyzacji

Istnieje opcja w postaci amortyzacji stawką indywidualną. Zastosować ją można wobec samochodów używanych, które do ewidencji środków trwałych danej firmy są wprowadzane po raz pierwszy. Tyczy się to także pojazdów ulepszonych – warunek jest jednak taki, że ulepszenie pojazdu kosztowało więcej niż 20 procent jego początkowej ceny. Ulepszeniem jest przykładowo zamontowanie w samochodzie instalacji gazowej. Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej oznacza, że podatnik ustalić może własną stawkę amortyzacyjną, nie większą jednak niż 40 procent (to zaś równa się 2,5-letniemu okresowi amortyzacji).

Komentarze

  • […] od pozostałych wydatków eksploatacyjnych takich jak np. naprawa tych samochodów, tak więc i amortyzacja samochodu używanego będzie się odbywała wedle nieco odmiennych niż dotychczas norm. Zamiast 60-procentowego limitu […]

  • […] od 1 kwietnia br. zmiany niejednokrotnie generują pytania o to jak powinna być przeprowadzana amortyzacja samochodu. W sytuacji, gdy pojazd jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy, podatnikowi […]

  • […] w księdze przychodów i rozchodów – podlega także opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli amortyzacja samochodu nie została jeszcze przeprowadzona do końca, wówczas wartość niezamortyzowaną zalicza się na […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.