Newsy

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

13 grudnia 2012

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną czynnością prawną. Jej skutkiem jest rozwiązanie stosunku pracy. Wypowiedzenie może zostać złożone – koniecznie w formie pisemnej – przez każdą ze stron umowy, a więc przez pracownika i przez pracodawcę. Poza szczególnymi przypadkami przy wypowiedzeniu zachowywany jest okres wypowiedzenia mający na celu ochronę zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Długość […]

Czytaj więcej...

Kogo najpierw zwolni pracodawca?

13 grudnia 2012

W dobie kryzysu zwolnienia w polskich firmach są realnym zagrożeniem dla pracowników. Pracodawcy zmuszeni są do redukcji dotychczasowego poziomu zatrudnienia, aby móc utrzymać płynność finansową. Bardzo często zwolnienia są jedyną metodą na uratowanie firmy, bowiem dzięki nim jest ona w stanie wiele zaoszczędzić. Pracodawcy związani w pewien sposób z pracownikami, którzy chcą jak najbardziej etycznie […]

Czytaj więcej...