< Wróć

Inflacja zmalała

Główny Urząd Statystyczny podał w ostatnim czasie aktualne dane na temat tempa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce. Poziom inflacji w listopadzie wynosił 2,8% rok do roku, co oznacza, że był znacznie niższy niż przed miesiącem, kiedy to wynosił 3,4% rok do roku.

Taki stan rzeczy może być spowodowany w dużej mierze decyzją podjętą przez Radę Polityki Pieniężnej o dwukrotnej obniżce głównych stóp procentowych w Polsce. Malejąca inflacja może być głównym argumentem dla członków RPP do dalszych obniżek stóp w kolejnych miesiącach, po Nowym Roku.

Inflacja wyraźnie hamuje i jest niższa, niż prognozowali to specjaliści. W ujęciu miesiąc do miesiąca poziom inflacji wzrósł jedynie o 0,1%, wobec wzrostu 0,2% w poprzednim miesiącu.

Najwyraźniej obniżenie cen towarów i usług konsumpcyjnych widoczne jest w zakresie transportu. GUS podaje, że w tym przypadku ceny spadły w ujęciu miesięcznym o 1,2%. Spowodowane jest to głównie taniejącymi paliwami. Żywność zdrożała miesiąc do miesiąca o 0,5%. Największy wzrost cen w tej dziedzinie widoczny jest w przypadku warzyw, przetworów makaronowych i tłuszczy zwierzęcych.

Komentarze

  • […] Niższe były opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi związane z transportem oraz usługi związane z rekreacją i kulturą. Bez zmian pozostały średnie opłaty związane z edukacją. […]

  • […] ankietowani przez ISBnews analitycy spodziewali się w kwietniu inflacji na wyższym poziomie, wynoszącym w granicach od 0,5 do 0,7%. Ministerstwo Gospodarki w tym samym […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.