Newsy

Czy kara umowna może być wpisana w koszty

18 grudnia 2012

W różnego rodzaju umowach inwestycyjnych, usługowych etc. zamieszczane są zapisy o karach umownych. Mają one na celu zabezpieczanie interesów strony zamawiającej. Widmo kary ma również zmobilizować wykonawcę do tego, aby zobowiązanie zostało przez niego wykonane w sposób prawidłowy oraz w terminie. W praktyce nie należą do rzadkości sytuacje, gdy wykonawcy nie przestrzegają warunków umów, nie […]

Czytaj więcej...

Inny pomysł na bezrobocie

18 grudnia 2012

Bezrobocie w Polsce niepokojąco rośnie. Główny Urząd Statystyczny podał, że w listopadzie tego roku wyniosło ono 12,5%. Oznacza to, że stopa bezrobocia była wyższa, niż jeszcze miesiąc wcześniej. Są regiony Polski, w których liczba osób pozostających bez pracy w stosunku do liczby ogólnej osób w wieku produkcyjnym, jest jeszcze wyższa od średniej krajowej.

Czytaj więcej...