< Wróć

Czy kara umowna może być wpisana w koszty

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

W różnego rodzaju umowach inwestycyjnych, usługowych etc. zamieszczane są zapisy o karach umownych. Mają one na celu zabezpieczanie interesów strony zamawiającej. Widmo kary ma również zmobilizować wykonawcę do tego, aby zobowiązanie zostało przez niego wykonane w sposób prawidłowy oraz w terminie. W praktyce nie należą do rzadkości sytuacje, gdy wykonawcy nie przestrzegają warunków umów, nie wywiązują się z terminów etc. W tym momencie pada jednak bardzo często pytanie o to czy kara umowna może dla wykonawcy stanowić koszt podatkowy?

Jakie kary umowne nie mogą stanowić kosztu podatkowego?

Polskie prawo stwarza podatnikom możliwości, by w niektórych przypadkach uniknęli oni płacenia kar – znakomitym przykładem może być w tym miejscu instytucja taka jak czynny żal. Kar umownych, jeśli zostały zapisane w umowie, uniknąć się nie da, a co do kwestii zaliczania ich na poczet kosztów podatkowych – nie jest ona aż do końca jednoznaczna. W przepisach wymienione są trzy rodzaje kar umownych, które z całą pewnością nie mogą stanowić kosztów podatkowych. Do takich kar należą te naliczane za: zwłokę w usuwaniu przez wykonawców wad towarów lub usług, za zwłokę w dostarczaniu zamawiającemu produktu lub usługi wolnych od wad oraz za wady towarów lub usług dostarczonych zamawiającemu przez wykonawcę. Inne sytuacje są rozpatrywane przez sądy i urzędy skarbowe indywidualnie.

Kiedy kara umowna może być kosztem podatkowym?

Jeżeli podczas wykonywania czynności zleconych przez zamawiającego wykonawca dopuścił się niedbalstwa, wówczas nie ma mowy o tym, by kara umowna stanowiła koszt podatkowy. Należy zauważyć, że w niektórych okolicznościach wykonawcy bardziej kalkuluje się zapłacenie kary umownej za odstąpienie od realizowania umowy aniżeli jej kontynuowanie. Musi on jednak udowodnić, że było to opłacalne i zostało zrobione po to, by chronić źródło przychodów albo osiągnąć przychody – w tym układzie kara umowna może być kosztem podatkowym firmy. Niezbędne jest przy tym dokonanie stosownych analiz. Przydadzą się także dokumenty, które potwierdzą to, że z punktu widzenia wykonawcy kontynuacja inwestycji nie opłaca się.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

1
0
Would love your thoughts, please comment.x