< Wróć

Inny pomysł na bezrobocie

Bezrobocie w Polsce niepokojąco rośnie. Główny Urząd Statystyczny podał, że w listopadzie tego roku wyniosło ono 12,5%. Oznacza to, że stopa bezrobocia była wyższa, niż jeszcze miesiąc wcześniej. Są regiony Polski, w których liczba osób pozostających bez pracy w stosunku do liczby ogólnej osób w wieku produkcyjnym, jest jeszcze wyższa od średniej krajowej.

Na przykład, największe bezrobocie w Polsce, sięgające nawet 30% panuje w powiecie szydłowskim, na Mazowszu. Wysokie bezrobocie istnieje również w Radomiu i wnosi ono ponad 22%. To dużo, zważywszy na fakt, że na Mazowszu stopa bezrobocia wynosi nieco ponad 10%.

Rząd w celu bardziej efektywnej walki z bezrobociem chce, aby Urzędy Pracy w powiatach w Polsce rozpoczęły aktywną współpracę z prywatnymi agencjami zatrudnienia. Być może takie działanie mogłoby przynieść pożądane rezultaty, czyli zmniejszenie ogólnej skali bezrobocia w Polsce. Pilotażowy program „Partnerstwo dla pracy” został wymyślony przez Ministerstwo Pracy, które przeznaczyło na jego realizację kwotę aż 30 mln zł.

Program będzie realizowany w województwie dolnośląskim, podkarpackim i mazowieckim. W poszukiwaniu zatrudnienia dla tysięcy bezrobotnych na tych obszarach kraju mają pomóc właśnie prywatne agencje zatrudnienia, mające doświadczenie w takiej działalności. Celem programu jest znalezienie pracy dla osób pozostających długotrwale bezrobotnymi.

Komentarze

  • […] należy sporządzić biznesplan – aktualnie można powierzyć to profesjonalistom. To dobry pomysł na bezrobocie, ale to czy wypali jest uzależnione od wielu czynników – przy czym analiza rynku i własnych […]

  • […] „Partnerstwo dla pracy” w ramach pilotażu został uruchomiony przez resort pracy na razie wyłącznie w województwie […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.