< Wróć

Obowiązki pracodawcy po zwolnieniu pracownika

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Nawiązanie stosunku pracy oznacza dla obu stron szereg obowiązków. Podobnie jest również w sytuacji, kiedy dochodzi do rozwiązania umowy. Bez względu na to w jakich okolicznościach to nastąpiło pracodawca musi pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Wynika to z przepisów kodeksu pracy – za niedopełnienie obowiązków wobec odchodzącej z pracy osoby grożą konsekwencje, włącznie z karami finansowymi. Trzeba pamiętać o tym, iż kwestie te dotyczą różnych aspektów – nie tylko rozliczenia się za wykonaną przez pracownika pracę.

O czym musi pamiętać pracodawca?

Rozwiązanie umowy o pracę może się odbyć poprzez zwolnienie pracownika, wypowiedzenie przez niego umowy bądź za porozumieniem stron. Pracodawca musi poinformować o tym fakcie ZUS – na wyrejestrowanie pracownika z ZUS ma 7 dni licząc od dnia, w którym wygasł stosunek pracy. Pracodawca musi wystawić pracownikowi świadectwo pracy. Może to zrobić dopiero wtedy, gdy wygaśnie stosunek pracy (do 7 dni od tego faktu) – nie ma opcji, by pracownik otrzymał ten dokument w trakcie okresu wypowiedzenia. Świadectwo pracy powinno być wypełnione w sposób poprawny. Potrzebne jest do tego, aby następny pracodawca mógł ustalić jakie uprawnienia przysługują pracownikowi – przykładowo wymiar urlopu wypoczynkowego. Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło za wypowiedzeniem, za okres ten pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Jednocześnie pracownik ma obowiązek świadczyć przez ten czas pracę na rzecz pracodawcy (strony mogą postanowić inaczej, ale to już indywidualne ustalenia).

Odprawy i ekwiwalenty

Bardzo często odchodzącemu z pracy pracownikowi są wypłacane rozmaite odprawy. Najczęściej spotykanym świadczeniem tego typu jest odprawa z tytułu utraty pracy. Na jej otrzymanie mogą jednak tylko ci pracownicy, którzy zostali zwolnieni z przyczyn od nich niezależnych. Ponadto wspomnieć można też o odprawach rentowych bądź emerytalnych. Dodatkowo pracownikowi, który nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego przysługuje ekwiwalent pieniężny. Do wyliczenia wysokości tego ekwiwalentu służy współczynnik urlopowy.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x