< Wróć

Jak zaksięgować duplikat faktury vat?

Zdarzają się sytuacje, kiedy wystawiona pierwotnie faktura VAT zaginie lub ulegnie zniszczeniu. Podatnik na takie „ubytki” w dokumentacji nie może sobie pozwolić, albowiem faktura VAT stanowi podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Ponadto przepisy bardzo szczegółowo określają kwestie dotyczące przechowywania dowodów księgowych. W powyższych okolicznościach podatnik musi się zwrócić z wnioskiem do sprzedawcy o wystawienie duplikatu faktury – pojawia się też w tym momencie kwestia jak taki duplikat zaksięgować?

Wniosek o wystawienie duplikatu faktury

Zacząć należy od tego jak wystawić duplikat faktury. Należy ściśle przestrzegać obowiązujących w tym zakresie zasad. Duplikat powinien być oznaczony słowem „duplikat” oraz datą jego wystawienia. Ponadto wszystkie zawarte w nim dane muszą się zgadzać z danymi jakie zawierała faktura wystawiona pierwotnie – nie ma tu mowy o jakichkolwiek modyfikacjach. Duplikat, podobnie jak i oryginał, jest zawsze wystawiany w dwóch egzemplarzach (oryginał trafia do odbiorcy, zaś kopia pozostaje u wystawcy). Bardzo ważną informacją jest to, że posiada on taką samą moc prawną, co faktura VAT wystawiona pierwotnie – a zatem na jego podstawie podatnik może odliczać VAT.

Księgowanie duplikatu faktury

Co się natomiast tyczy księgowania duplikatu, to sprawa wygląda w ten sposób, że zarówno u wystawcy, jak i odbiorcy nie powoduje on w tym obszarze żadnych zmian. Wynika to z faktu, iż faktura wystawiona pierwotnie została już wcześniej zaksięgowana. Jeśli zdarzy się tak, że nabywca nie otrzymał pierwotnego dokumentu, to jego duplikat należy zaksięgować na takich samych zasadach, co i w przypadku standardowych faktur VAT (począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. trzeba mieć na uwadze zmiany w ustawie VAT – zgodnie ze znowelizowanymi przepisami pewne reguły odnośnie wystawiania faktur będą inne niż dotychczas). Poza określonymi wyjątkami, podatek naliczony można odliczać na podstawie duplikatu faktury VAT w okresie otrzymania tegoż dokumentu. Warto nadmienić, iż istnieje także możliwość wystawienia duplikatu faktury korygującej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.