< Wróć

Prawa pracownika po ogłoszeniu likwidacji firmy

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Likwidacja firmy bądź postawienie jej w stan upadłości nie jest sytuacją, która automatycznie powoduje rozwiązanie umów o pracę. Jest to natomiast okoliczność, którą należy traktować jako przesłankę do podjęcia przez pracodawcę decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikami. Oczywiście, pracownicy muszą być wówczas przygotowani na utratę zatrudnienia w stosunkowo krótkim czasie, ponieważ w tym przypadku rozwiązanie umów o pracę odbywa się na innych zasadach niż w „normalnych” warunkach. Pracodawcom przysługują wtedy co prawda pewne prawa, ale mają też i zobowiązania wobec pracowników.

Wypłata świadczeń dla pracowników

Zastanawiając się nad tym jak zamknać firmę, pracodawca musi mieć na uwadze unormowania prawne w tym zakresie. Likwidacja firmy lub jej upadłość najczęściej ma związek z poważnymi problemami finansowymi powodującymi jej upadłość. Nie zawsze zatem możliwe jest uzyskanie przez pracowników wszystkich należnych im kwot w pełnej wysokości. Jeżeli świadczenia te w przypadku niewypłacalności firmy są wypłacane ze środków zgromadzonych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, obowiązują w tym względzie pewne ograniczenia narzucone ustawowo. Aby otrzymać wypłatę, pracownik musi złożyć w tej sprawie wniosek, chociaż zdarza się, że taka inicjatywa wychodzi od pracodawcy. Dodatkowo pracownikowi, wobec którego firma zalega z wypłaceniem świadczeń przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, przy czym nie oznacza to utraty prawa do wynagrodzenia. Pracownik może też zabiegać o wypłacenie odszkodowania w wysokości takiej jak wynagrodzenie przysługujące podczas okresu wypowiedzenia.

Zwolnienia grupowe i skrócony okres wypowiedzenia

Jeśli miejsce mają zwolnienia grupowe, pracodawca ma obowiązek wypłacenia pracownikom odpraw – ich wysokość zdeterminowana jest stażem pracy poszczególnych osób, minimalnie mogą one wynieść tyle, co jedno miesięczne wynagrodzenie, maksymalnie zaś jest to równowartość 3-miesięcznej pensji. Przy likwidacji firmy skrócony może zostać okres 3-miesięcznego wypowiedzenia – maksymalnie do miesiąca. Gdy dla przykładu kogoś obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, ale skrócono mu go do miesiąca, to za 2 miesiące należy się mu odszkodowanie w wysokości równej wynagrodzenia za 2 miesiące; ponadto te 2 miesiące są wliczane do okresu zatrudnienia. Co się zaś tyczy umów na czas określony, okres wypowiedzenia może w przypadku likwidowania firmy wynieść 2 tygodnie niezależnie od tego czy taki zapis znajduje się w umowie, czy też nie.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

13
0
Would love your thoughts, please comment.x