< Wróć

Zmiany w ulgach podatkowych

Nowy Rok przynosi nam wiele zmian w podatkach. Przede wszystkim dotyczą one zmian w korzystaniu z ulg i odliczeń podatkowych w rozliczeniach za rok 2013 z fiskusem. Warto zapoznać się, jakie modyfikacje w prawie podatkowym nastąpiły z dniem 1 stycznia 2013 roku, aby w przyszłości wiedzieć, w jaki sposób poprawnie wypełnić swój PIT, korzystając z ulg podatkowych na nowych zasadach.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wchodząca w życie z Nowym Rokiem, ma zastosowanie do dochodów uzyskanych dopiero w 2013 roku, a więc zmiany w ulgach i odliczeniach podatkowych będą dotyczyły polskich podatników w przypadku rozliczania się w 2014 roku za dochody z roku 2013.

Pierwsza ważna zmiana w prawie podatkowym dotyczy ulgi na dziecko. Jeśli zamożni podatnicy mają jedno dziecko, nie będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej. Za zamożnych podatników uznaje się osoby, które mają ponad 9,3 tys. zł miesięcznie dochodu. Jeśli dochód małżeństwa z jednym dzieckiem jest niższy, wówczas można skorzystać z ulgi na dziecko wysokości 92,67 zł miesięcznie. Korzystne dla podatników jest to, że wzrósł wymiar ulgi na trzecie, czwarte i każde kolejne dziecko. Na dziecko trzecie ulga wzrosła o 50%, a na każde kolejne o 100%.

Ograniczeniu w 2014 roku przy rozliczaniu dochodów z 2013 ulegnie ulga na Internet. Odliczenie w wysokości 760 zł będzie przysługiwało podatnikowi w kolejno po sobie następujących dwóch latach, o ile wcześniej nie korzystał on z ulgi internetowej.

Komentarze

  • […] najprościej, ulga na dziecko na nowych zasadach jest najbardziej korzystna dla rodzin wielodzietnych. Na zmianie przepisów […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.