< Wróć

Kiedy darowizna obniża podatek dochodowy?

Każdy podatnik szuka różnych rozwiązań, które umożliwią mu płacenie niższych podatków. Jednym z takich sposobów jest darowizna – nazwana umowa prawa cywilnego, wskutek której obdarowany osiąga korzyści dzięki darczyńcy. Czas na przekazanie darowizny podatnik ma do końca roku – jeżeli przykładowo chciał obniżyć podatek za 2012 r., darowiznę musiał przekazać do 31 grudnia 2012 r. Poprzez darowiznę można obniżyć podatek dochodowy, aczkolwiek trzeba wiedzieć w jakich sytuacjach jest to możliwe oraz na jakich odbywa się zasadach.

Najważniejsze informacje

Na początek warto nadmienić, iż darowizna nie wpływa na koszty samozatrudnienia ani generalnie na inne koszty związane z prowadzoną przez podatnika działalnością – bez względu na to czy została ona przekazana, czy nie, nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne etc. Trzeba też pamiętać o tym, iż darowizna darowiźnie nierówna. Wpływ na wysokość podatku za dany rok będzie mieć ona tylko wówczas, gdy zostanie przekazana organizacji pożytku publicznego lub religijnej, a także na rzecz krwiodawstwa. Podatnik musi przy tym pamiętać o tym, że: po pierwsze – wysokość darowizny nie może być większa aniżeli 6 procent dochodu za miniony rok, po drugie – wszystko trzeba mieć udokumentowane. W rachubę wchodzi wyłącznie przelew na rachunek bankowy obdarowanego – niezbędne jest potwierdzenie transakcji, a także posiadanie innych dokumentów potwierdzających przekazanie darowizny. Nie ma możliwości obniżenia wysokości podatku, jeśli darowiznę otrzymała m. in.: osoba fizyczna, partia polityczna  czy firma funkcjonująca w branży tytoniowej, alkoholowej, paliwowej, elektronicznej lub jubilerskiej.

Jaką rolę odgrywa forma opodatkowania?

Ogromną rolę odgrywa tutaj forma opodatkowania, z której korzysta przedsiębiorca. Jeżeli jest to karta podatkowa, darowizna w jakikolwiek sposób nie wpływa na obniżenie podatku. W przypadku, gdy podatnik jest opodatkowany na zasadach ogólnych darowizna pozwala na obniżenie dochodu, zaś kiedy jest to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – obniżeniu ulega przychód. Ze względów podatkowych przedsiębiorcy kalkuluje się przekazać darowiznę wtedy, gdy nie poniósł on w danym roku strat i płaci podatek. W innym przypadku nie odczuje korzyści związanych z przekazaniem darowizny. Wspomnieć warto jeszcze o sytuacjach, gdy darowizna jest kosztem uzyskania przychodu – tyczy się to darowizn w postaci produktów spożywczych (wyłączywszy alkohole) przekazywanych na działalność charytatywną (do kosztów uzyskania przychodu są wliczane koszty wytworzenia lub nabycia tych produktów).

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.