< Wróć

Wysokość kar za przestępstwa skarbowe

Łamanie przepisów podatkowych pociąga za sobą poważne konsekwencje. Podatnikowi może zostać postawiony zarzut popełnienia wykroczenia bądź przestępstwa skarbowego. Grozi za to nawet kara pozbawienia wolności. W każdym z tych przypadków podatnik musi się liczyć z karą grzywny – o jej wysokości decyduje sąd lub urząd skarbowy, a jest ona powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (w 2013 r. jest to 1600 zł brutto). Należy przy tym mieć na uwadze również granicę pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem podatkowym. Zachodzi ona, gdy uszczuplony podatek nie przekracza progu ustawowego. Próg ten to 5-krotność minimalnej pensji – czyli 8 tys. zł w 2013 r.

Grzywna za wykroczenie skarbowe

Wobec podatników, w stosunku do których kontrola wykazała nieprawidłowości fiskus podejmuje stosowne kroki – takie jak np. zajęcie konta przez urząd skarbowy. Dodatkową karą jest grzywna. Ponieważ w porównaniu z ubiegłym rokiem wysokość minimalnego wynagrodzenia wzrosła (o 100 zł), kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe też są wyższe. Kara za popełnienie wykroczenia skarbowego jest określana kwotowo. Jej minimalna wysokość wynosi 1/10 część minimalnego wynagrodzenia, zaś wysokość maksymalna – 20-krotność tejże pensji. W 2013 r. waha się zatem w przedziale od 160 zł do 32 tys. zł. Jeżeli natomiast kara za wykroczenie zostanie wymierzona przez sąd w nakazie karnym, wtedy jej minimalna wysokość pozostaje na poziomie 160 zł, a maksymalna wynosi 16 tys. zł (10-krotność minimalnego wynagrodzenia). Wykroczenie ukarane może zostać mandatem karnym – od 160 do 320 zł.

Grzywna za przestępstwo skarbowe

Grzywna za przestępstwo skarbowe jest natomiast wymierzana w stawkach dziennych. Ustala się ją poprzez przemnożenie liczby stawek przez wysokość jednej stawki dziennej. Najmniejsza ilość stawek wynosi 10, największa zaś – 720. Minimalna wartość stawki dziennej nie może wynosić mniej niż 1/30 część minimalnej pensji i nie więcej niż 400-krotność 1/30 części minimalnego wynagrodzenia. W przeliczeniu na konkretne kwoty najniższa stawka dzienna w br. wynosi 53,33 zł, a najwyższa – 21 tys. 332 zł.

Komentarze

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.