< Wróć

Faktura pro forma

Zachodzące w obrocie gospodarczym zdarzenia są dokumentowane m.in. za pomocą faktur VAT. Stanowią one dowody księgowe podlegające ewidencji do celów podatkowych i księgowych. Bardzo często w obrocie gospodarczym można się zetknąć z tzw. fakturami pro forma. Warto zaznaczyć, iż takie pojęcie w prawodawstwie polskim nie funkcjonuje, aczkolwiek dokument ten w handlowych kontaktach między firmami pojawia się bardzo często. Wystawiany jest on przeważnie wtedy, kiedy przedsiębiorca wpłaca zaliczkę na poczet realizacji transakcji.

W jakim celu wystawiana jest faktura pro forma?

Faktura pro forma – pod kątem zamieszczanych na niej informacji – przypomina standardową fakturę VAT. Znajdują się na niej zatem wszystkie dane, których podatnik potrzebuje, by dokonać płatności. Figuruje na niej oznaczenie „faktura pro forma”. Poprzez wystawienie takiego dokumentu przedsiębiorcy poprzedzają wykonanie jakiejś usługi, np. dostawy towaru. Mogą wówczas zażądać, aby faktura pro forma została opłacona jeszcze przed zrealizowaniem zamówienia. W ten sposób zabezpieczają swoje interesy – do rzadkości nie należą przypadki, kiedy kontrahenci ociągają się z dokonaniem płatności (bywa, że ciężko jest je wyegzekwować).

Faktura pro forma nie jest dowodem księgowym

Faktury pro forma nie są dowodami księgowymi. Nie wprowadza się ich do ewidencji na potrzeby księgowe oraz podatkowe. Nie należy ich ponadto traktować w charakterze dokumentów, które potwierdzają czy to wpłacenie zaliczki, czy zawarcie transakcji, co zresztą sugeruje ich nazwa. W momencie, kiedy sprzedawca otrzyma od kontrahenta zaliczkę i zrealizuje zlecenie, ma obowiązek wystawienia standardowej faktury VAT (jeżeli nabywca zgubi oryginał lub ulegnie on zniszczeniu, wówczas na jego wniosek wystawiany jest duplikat faktury vat). Tą z kolei trzeba zaksięgować. W świetle prawa stanowi ona dowód księgowy – potwierdza fakt zaistnienia zdarzenia gospodarczego i daje możliwość odliczenia podatku naliczonego. W przypadku faktur pro forma takich opcji nie ma. Dodać też należy, że faktura pro forma nie stanowi żadnego dowodu dla firm windykacyjnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.