< Wróć

Przedsiębiorca zapłaci ponad 1000 zł na ZUS

Zobowiązania wobec ZUS i US są podstawowymi należnościami płaconymi przez przedsiębiorcę instytucjom publicznym. Osoba prowadząca działalność gospodarczą osobiście, niekorzystająca z preferencyjnego ZUS i niższych składek na ubezpieczenia społeczne, ma obowiązek odprowadzać co miesiąc określonej wysokości składki, które w 2013 roku łącznie przekroczą 1000 zł.

W 2012 roku składki zdrowotne, emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i na Fundusz Pracy płacone przez przedsiębiorcę łącznie wynosiły za jeden miesiąc 981,26 zł. Wyższa składka zdrowotna oraz zmiana podstawy wyliczania innych składek na ubezpieczenie społeczne spowodowało, że w 2013 roku zobowiązanie miesięczne wobec ZUS leżące po stronie przedsiębiorcy wynosi już 1026,98 zł.

Podstawą wyliczania składek na ubezpieczenia społeczne jest 60% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W 2013 roku wynosi ono 3713 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne są płacone od podstawy wynoszącej 2227,80 zł. Z kolei, składka zdrowotna jest wyliczana od podstawy stanowiącej 75% przeciętnej płacy w firmach, która wynosi dziś 3877,50 zł. Składka zdrowotna to 9% podstawy opodatkowania, a więc 261,73 zł. Podwyższenie składek do ZUS spowoduje, że przedsiębiorcy w ciągu roku odprowadzą o niemalże 550 zł więcej składek, niż w roku 2012.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.