Newsy

Kiedy może dojść do zakazu prowadzenia działalności?

25 stycznia 2013

Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą musi robić to w oparciu o obowiązujące przepisy, z poszanowaniem zasad współżycia ekonomicznego oraz społecznego. Oznacza to m. in. przyjęcie odpowiedzialności za podejmowane decyzje – również i te, rezultatem których jest wyrządzenie krzywd wierzycielom i doprowadzenie przedsiębiorstwa do upadłości. Trzeba wówczas liczyć się z poniesieniem pewnych konsekwencji – włącznie z […]

Czytaj więcej...

Pracę dostaniesz za łapówkę?

25 stycznia 2013

Zjawisko opłacania stanowisk pracy jeszcze 10-15 lat temu było marginalne. Dziś, kiedy bezrobocie szybko rośnie, staje się ono poważnym problemem, coraz częściej odkrywanym nie tylko na gruncie przedsiębiorstw, ale przede wszystkim instytucji publicznych. Za łapówkę niejednokrotnie można dostać w Polsce na przykład stanowisko w urzędzie.

Czytaj więcej...