Newsy

Urlop wychowawczy 2013

29 stycznia 2013

Urlop wychowawczy przyznawany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które nie skończyło 4 lat (istnieje też możliwość skorzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do 18 roku życia, jeżeli jest ono niepełnosprawne i wymaga stałej opieki). Pracownica bądź pracownik może z niego skorzystać po przepracowaniu 6 miesięcy – przy czym […]

Czytaj więcej...

Gdzie masowe zwolnienia pracowników?

29 stycznia 2013

Rok 2013 w prognozach ekonomistów nie przestawia się optymistycznie. Najpewniej polska gospodarka zostanie dotknięta recesją, a w pozytywnym wariancie będziemy mieli do czynienia ze stagnacją. Wiele firm już teraz boleśnie odczuwa kryzys gospodarczy, który dotarł do Polski w poprzednim roku, zdecydowanie zmniejszając wyniki dotyczące dynamiki PKB.

Czytaj więcej...