< Wróć

Zasiłek dla bezrobotnych 2013

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Wraz z początkiem 2013 r. zmianie uległa definicja bezrobotnego. Ma to związek z przepisami, celem których jest zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do poziomu 67 lat. W przypadku kobiet osiągnięcie tego poziomu ma nastąpić w 2040 r., zaś w przypadku mężczyzn – w 2020 r. Proces ten przeprowadzany będzie stopniowo – co kwartał wiek emerytalny będzie podnoszony o 1 miesiąc. Jednym z następstw tychże zmian jest to, że w bieżącym roku zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał większej niż do tej pory liczbie osób.

Komu przysługuje zasiłek?

Prawa do zasiłku nie posiadają wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne – np. nie otrzymają go ci, którzy w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w urzędzie pracy złożyli wypowiedzenie na ręce pracodawcy lub doprowadzili do tego, że to z ich winy została rozwiązana umowa o pracę. Trzeba spełnić szereg warunków, by popularna kuroniówka została przyznana. Jednym z wymogów jest to, by dla bezrobotnego nie było żadnych ofert w zakresie zatrudnienia, szkoleń, przygotowania zawodowego, stażów, robót publicznych bądź prac interwencyjnych. Po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy zasiłek przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy.

Jaka jest wysokość zasiłku?

Tak jak wysokość dotacji dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest uzależniona od kilku czynników, tak samo i na wysokość zasiłku wpływ mają różne aspekty. Brany jest przede wszystkim pod uwagę okres uprawniający do zasiłku. Jeżeli staż pracy nie jest większy niż 5 lat, bezrobotny otrzymuje 80 procent zasiłku; gdy mieści się w przedziale od 5 do 20 lat – bezrobotnemu przysługuje 100 procent zasiłku, a kiedy przekracza 20 lat – jest to 120 procent zasiłku. Zasiłek dla bezrobotnych przyznany po 31 grudnia 2009 r. od 1 czerwca 2012 r. wynosi 794,20 zł przez pierwsze 3 miesiące posiadania prawa do zasiłku oraz 623,60 zł przez następne miesiące posiadania prawa do zasiłku. Co roku w dniu 1 czerwca kwota zasiłku jest waloryzowana – punkt odniesienia stanowią ceny towarów i usług w poprzednim roku.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x