< Wróć

Kiedy ZUS kontroluje pracownika na L4

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim i pobierający zasiłek chorobowy nie mogą czuć się bezkarnie. Muszą pamiętać o tym, że L4 wystawiane jest w konkretnym celu – a mianowicie po to, by chory pracownik powrócił do zdrowia. Nie może on zatem wykonywać czynności, które wpływają na wydłużenie okresu rekonwalescencji. Co więcej – musi stosować się do zaleceń lekarza, w związku z czym nie wolno mu wykorzystywać zwolnienia do celów innych niż przedstawione powyżej. Tymczasem w praktyce różnie to bywa – niejednokrotnie zwolnienie brane jest po to, by zabezpieczyć się przed zwolnieniem z pracy, dorobić itp.

Co grozi symulantom?

Oczywiście, nie można zakładać, że każdy pracownik idący na zwolnienie lekarskie jest symulantem. Jednakże wzmożone kontrole przeprowadzane przez ZUS i pracodawców wykazują, że pracownicy wykorzystują zwolnienia do innych celów niż powrót do zdrowia. Co grozi pracownikowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości? Następnego dnia po kontroli musi się stawić w pracy. Ponadto od razu traci prawo do zasiłku chorobowego – zostaje on cofnięty za cały okres zwolnienia. Jeżeli zakwestionowane zostało L4, ZUS może skontrolować lekarza, który taki druk wystawił. Grozi mu utrata prawa do wystawiania zwolnień lekarskich (do roku), a w skrajnych przypadkach nawet i złożenie zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Kto ponosi koszty zwolnienia lekarskiego?

Koszt zwolnienia lekarskiego trwającego nie dłużej niż 33 dni pokrywa pracodawca, zaś od 34 dnia obowiązek ten przechodzi na ZUS. Wysokość wynagrodzenia chorobowego jest zawsze równa wartości 80 procent wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika – jedynie zwolnienia lekarskie wystawiane kobietom w ciąży oraz osobom po wypadkach są płatne w 100 procentach. Od tych zasad nie ma odstępstwa bez względu na wysokość składek ZUS. Skontrolowany może zostać każdy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim – tyczy się to także kobiet w ciąży. Przez pierwsze 33 dni zwolnienia pracodawca może skontrolować pracownika w domu (pod warunkiem, że zatrudnia on przynajmniej 20 osób).

Komentarze

  • […] liczyć z różnymi zdarzeniami, jakie mogą się mu w tym czasie przytrafić. Możliwa jest m. in. kontrola l4 mająca za zadanie sprawdzić czy pracownik rzeczywiście jest chory i czy przypadkiem zwolnienie […]

  • […] Według ZUS, który przeprowadził w I półroczu 2014 roku kontrolę u 321,3 tys. osób na L4, aż w 24 tys. przypadków zwolnienie było niepotrzebne. Pracownicy wykorzystywali je np. jako […]

  • […] a później ZUS. Dlatego obu podmiotom zależy na kontrolowaniu zasadności wykorzystywania zwolnień L4. W przyszłym roku będzie to możliwe już od pierwszego dnia domniemanej choroby, dzięki […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany.