Newsy

Składki ZUS 2013

5 lutego 2013

Rok 2013 oznacza dla przedsiębiorców wzrost obciążeń z tytułu składek ZUS. Wysokość podstawy wymiaru tych składek jest uzależniona od prognozowanej wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne odpowiada 60 procentom przeciętnego wynagrodzenia ustalanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. Na tym jednak nie koniec podwyżek, ponieważ wzrosła również składka […]

Czytaj więcej...

Nawet 15% bezrobocia

5 lutego 2013

Specjaliści na początku roku wskazywali, że bezrobocie w Polsce może wynieść nawet 14%. Dzisiejsze prognozy są jednak jeszcze bardziej pesymistyczne i mówią o bezrobociu na poziomie 15%. Polska gospodarka znajduje się w bardzo niekorzystnym położeniu, a to za sprawą oddziaływania kryzysu światowego.

Czytaj więcej...