< Wróć

Czy pracodawca nie będzie płacił chorobowego?

Taki projekt znalazł się właśnie w Sejmie, a jego pomysłodawcami są posłowie Ruchu Palikota. Projekt dotyczący opłacania zasiłku chorobowego przez pracodawców postuluje, aby ZUS płacił pracownikom już od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego.

Dotychczas kodeks pracy wskazuje, że w przypadku niezdolności pracownika do pracy wywołanej chorobą, pracodawca ma obowiązek wypłacania mu wynagrodzenia przez pierwsze 33 dni choroby. Jeśli pracownik ukończył 50. rok życia, okres ten skraca się do 14 dni. Od 34 lub 15 dnia choroby pracownikowi przysługuje zaś zasiłek chorobowy, którego płatnością zajmują się Zakłady Ubezpieczeń Społecznych.

Posłowie Ruchu Palikota wyjaśniają, że powodem postulowanych zmian w kodeksie pracy jest potrzeba zmniejszenia wysokich kosztów ponoszonych przez pracodawców, w związku z chorobą pracowników. Problem ma stricte charakter ekonomiczny. Jeśli pracownik choruje krócej, niż 33 dni, zawsze koszty jego zwolnienia pokrywa pracodawca. Ruch Palikota wskazuje, że w 2011 roku aż 140 mln dni pracownicy byli nieobecni w pracy z powodu choroby. Zdecydowaną większość tego typu kosztów ponoszą pracodawcy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.