< Wróć

Nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Sejm podczas ostatniego posiedzenia zdecydował się na uchwalenie ustawy dotyczącej nowych terminów zapłaty w transakcjach handlowych realizowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Posłowie byli w zasadzie zgodni co do tego, że ustawę należy przyjąć w danym kształcie. Nikt nie zagłosował przeciwko jej uchwaleniu.

Ustawa o nowych terminach zapłaty w transakcjach handlowych ma na celu zwalczanie problemów zatorów płatniczych, które doprowadzają w wielu przypadkach do bankructwa polskich firm. Nowe prawo ma wprowadzić dyscyplinę w regulowaniu należności. Według zapisów ustawy, termin uregulowania należności pomiędzy przedsiębiorcami, nie będzie mógł być dłuższy niż 60 dni. Jeśli chodzi o rozliczenia dokonywane przez przedsiębiorcę z urzędem, to wówczas zastosowanie znajdzie 30-dniowy termin regulowania należności.

Jeśli wskazane ustawą terminy zostaną przekroczone, to wierzycielowi będą należały się odsetki. Wierzyciel będzie mógł odzyskać ponadto koszty poniesione na dochodzenie od dłużnika swoich należności. Koszty te to stałą rekompensata w wysokości 40 euro.

Odsetki nie znajdą zastosowania, jeśli strony transakcji handlowej ustalą pomiędzy sobą dłuższe terminy na regulowanie zobowiązań.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.