Newsy

Komu przysługuje status małego podatnika?

14 lutego 2013

Status małego podatnika przysługuje tylko wybranej grupie przedsiębiorców. Muszą oni spełniać pewne warunki odnośnie wartości sprzedaży osiągniętej w poprzednim roku podatkowym – nie może ona przekroczyć limitu 1 200 000 euro bądź równowartości tej kwoty wyrażonej w złotówkach. Przy przeliczaniu sumy podanej w euro brany jest pod uwagę średni kurs tej waluty podawany przez Narodowy Bank Polski […]

Czytaj więcej...

Rządowy program kredytów dla MSP

14 lutego 2013

Już na przełomie lutego i marca 2013 roku ma ruszyć rządowy program wsparcia finansowego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce. Mowa tu o gwarancjach kredytowych, które będą udzielane uprawnionym ku temu podmiotom przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Łącznie, fundusz pomocowy, jakim będzie dysponował Bank Gospodarstwa Krajowego przy udzielaniu gwarancji, wyniesie 30 mld zł. Dzięki gwarancjom […]

Czytaj więcej...