< Wróć

Limit wartości kradzieży niekorzystny dla handlowców

W chwili obecnej przepisy kodeksu karnego wskazują, że limit wartości kradzieży, od której zaczyna się przestępstwo, wynosi 250 zł. Handlowcy mogą więc skarżyć do sądu każdą kradzież opiewającą na wyższą kwotę. Wkrótce może się to jednak zmienić, ponieważ policja i Ministerstwo Sprawiedliwości uznaje, że po kilkunastu latach obowiązywania tego samego limitu kradzieży, należy go zwiększyć, z uwagi na przykład na inflację.

Skutkiem takiej zmiany będzie to, że w statystykach przestępstw w Polsce znikną te kradzieże, które będą opiewać na wyższe kwoty niż 250 zł, ale niższe od nowego limitu kradzieży, zapisanego w kodeksie karnym.

Przedsiębiorcy wyrażają obawę, że zmiana limitu uznawania występku za wykroczenie lub przestępstwo, spowoduje, że zwiększy się realnie liczba drobnych kradzieży, zwłaszcza w sklepach, kioskach, czy na stacjach benzynowych. Przestępca dopuszczający się wykroczenia na ogół jest traktowany pobłażliwie przez wymiar sprawiedliwości i organy ścigania. Nowe przepisy mogą spowodować, że wiele osób poczuje się bezkarnych, kradnąc nawet rzeczy o wartości 1000 zł, o ile taki będzie nowy limit. Mniejsze konsekwencje dla przestępców zachęcą ich do kradzieży. Tak twierdzą sami handlowcy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.