< Wróć

Kiedy pracodawca nie odprowadzi zaliczki na podatek dochodowy?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nakłada na pracodawców, jako płatników podatku, obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od pracowników. Za podwładnych uznawane są przy tym osoby, które uzyskują od płatnika przychody ze stosunku pracy, czyli wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty.

Zdarza się, że czasami pracownik w danym okresie nie otrzymuje świadczeń pieniężnych, a tylko niepieniężne i pracodawca w związku z tym nie ma możliwości pobrania zaliczki na podatek dochodowy. Ustawa o PIT wskazuje, że w takiej sytuacji podatnik, czyli pracownik, jest obowiązany do wpłacenia płatnikowi kwoty zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem mu świadczenia niepieniężnego, o ile jest to np. nagroda. Takie rozstrzygnięcie znalazło się w interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów z 2012 roku.

Płatnik nie musi pokrywać zaliczki z własnych środków finansowych, więc w przypadku uzyskiwania przez pracownika w danym miesiącu wyłącznie świadczeń niepieniężnych, które nie są nagrodami, płatnik nie odprowadza zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego. Pracownik ma obowiązek uwzględnić to w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego z fiskusem.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.