< Wróć

Wniosek o urlop wychowawczy

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Urlop wychowawczy jest przyznawany w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do 4 roku życia, a w szczególnych przypadkach  przysługuje na dziecko do 18 roku życia. Skorzystać z niego może pracownik z co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy – liczonym jako staż ogólny, a nie u jednego tylko pracodawcy. Najczęściej urlop wychowawczy stanowi kontynuację urlopu macierzyńskiego, chociaż oczywiście wcale nie musi być to regułą. Nie jest też obligatoryjny, więc tylko od woli pracownika zależy to czy z niego skorzysta, czy nie. W sprawie urlopu wychowawczego pracownik musi złożyć pisemny wniosek.

Urlop wychowawczy – ogólne informacje

Zacząć należy od tego, że urlop wychowawczy w 2013 jest dłuższy niż w roku poprzednim – wynosi obecnie 37 miesięcy. Może zostać podzielony na 5 części, a jeśli rodzice (bądź opiekunowie) dziecka chcą z niego korzystać w tym samym czasie, mogą to robić przez 4 miesiące. Pracownikowi przebywającemu na urlopie wychowawczym nie wolno wręczyć wypowiedzenia. Urlop ten jest bezpłatny i wlicza się do stażu pracy. Pracodawca może go udzielić jedynie na pisemny wniosek pracownika, przy czym bardzo ważne jest to, by wniosek ten spełniał wymogi formalne. Tak stanowią obowiązujące przepisy. Jeśli wniosek nie odpowiada tym wymogom, wtedy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu.

Wniosek o urlop – wymogi

Wniosek należy złożyć co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem urlopu. Koniecznie należy w nim zamieścić następujące informacje: oznaczenie pracodawcy, pełne imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dziecka, data urodzenia dziecka, data rozpoczęcia i zakończenia urlopu, okres dotychczas wykorzystanego urlopu. Niezbędne jest także dołączenie do wniosku pewnych dokumentów. Drugi rodzic lub opiekun (o ile nie ma ograniczonych lub odebranych praw rodzicielskich) musi napisać oświadczenie, że nie będzie korzystać z urlopu wychowawczego w tym samym czasie. Potrzebne są również oświadczenia wnioskodawcy o: nie posiadaniu innych tytułów ubezpieczeń w okresie trwania urlopu wychowawczego; braku ustalonego prawa do świadczenia w postaci renty albo emerytury. Jeżeli pracownik chce wykorzystać urlop wychowawczy na dziecko powyżej 4 roku życia, zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności dziecka (stan zdrowia dziecka wymaga osobistej opieki ze strony pracownika). Wniosek o urlop wychowawczy może zostać cofnięty. Pracownik musi to jednak uczynić przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu. Niedotrzymanie tego terminu nie obliguje pracodawcy do przyjęcia wniosku o cofnięcie urlopu.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

1
0
Would love your thoughts, please comment.x