< Wróć

Główne bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

Przedsiębiorcy w Polsce są zgodni co do tego, że prowadzenie w warunkach obecnych przepisów prawa działalności gospodarczej jest trudne i stawia przed nimi wiele wyzwań. Formalności i biurokracja niszczą zasady swobody działalności i rozwijania przedsiębiorczości w Polsce w sposób nieskrępowany. Takie opinie zdaje się potwierdzać Dom Badawczy Maison, który na zlecenie związku Przedsiębiorców i Pracodawców przeprowadził badanie dotyczące warunków prowadzenia działalności w naszym kraju.

Raport Domu Badawczego Maison został opublikowany przez „Rzeczpospolitą” i wynika z niego, że Polska bynajmniej nie jest najlepszym i najbardziej przyjaznym krajem dla przedsiębiorców, stąd też wielu właścicieli firm przenosi swoją działalność do innych krajów Unii Europejskiej, optymalizując w ten sposób koszty i podatki.

Barierą dla rozwoju polskich przedsiębiorstw zdaniem badaczy są: niestabilne prawo, powstające zatory płatnicze oraz wysokie koszty pracy. Co prawda rząd wciąż podejmuje się działań mających na celu zlikwidowanie absurdalnych niekiedy przepisów o działalności gospodarczej, ale jest to wciąż zbyt mało, aby poprawić sytuację, w której znajdują się sami przedsiębiorcy.

Nie tylko ustawodawca jest winny sytuacji w polskiej gospodarce, ale również do stworzenia barier dla rodzimej przedsiębiorczości, przyczyniają się nieuczciwi przedsiębiorcy. Ich działalność sprzyja likwidowaniu zdrowej konkurencji w wielu branżach.

Komentarze

  • […] fikcją i potrzeba wiele lat i dobrej woli polityków, aby kiedykolwiek miało się to zmienić. Biurokracja ogranicza wolność gospodarczą obywateli, co generuje olbrzymie straty dla całej gospodarki. […]

  • […] detalicznym sięgające miliardów złotych rocznie. Pracodawcy RP oszacowani, że branża na nieuczciwej działalności pracowników w 2011 roku straciła 1,7 mld […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.