< Wróć

Koniec lewych zwolnień lekarskich

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz informuje, że od 1 stycznia 2014 roku przeprowadzona zostanie rewolucja w zakresie zwolnień lekarskich. Z uwagi na to, że często zwolnienia L4 są nadużywane przez pracowników, przez co tracą na tym pracodawcy i Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, konieczne jest wprowadzenie sprawnego systemu ich weryfikowania. Od 2014 roku papierowe blankiety zwolnień lekarskich bezpowrotnie znikną, a zastąpi je elektroniczny system.

Dzięki systemowi zwolnień lekarskich ZUS będzie w stanie w jednej chwili sprawdzić, czy pracownik dostarczający do zakładu pracy zwolnienie L4 rzeczywiście choruje, czy tylko symuluje chorobę. Informacje o zwolnieniu zarówno ZUS, jak i pracodawca będzie otrzymywał z chwilą jego wystawienia, bowiem lekarze w tym względzie będą się posługiwali elektronicznymi blankietami.

Przede wszystkim, system elektroniczny pozwoli na szybkie sprawdzanie krótkich zwolnień lekarskich. Dziś może się zdarzyć, że pracownik nawet wróci do pracy po czasie krótkotrwałej nieobecności na zwolnieniu lekarskim i dopiero wówczas dostarczy zwolnienie pracodawcy. Ma on bowiem 7 dni na jego doręczenie do zakładu pracy, albo nawet więcej, jeśli zwolnienie zostanie wysłane pocztą. Liczy się bowiem data stempla na kopercie.

W takim przypadku trudno skontrolować, czy pracownik jest rzeczywiście chory, czy też wziął „wolne” na koszt pracodawcy i ZUS, aby pojechać na wakacje.

Komentarze

  • Kto po L4? pisze:

    […] dni, a w 2012 roku urodziło się już tylko 390 tys. noworodków, a przyszłe matki przebywały na L4 prawie 38 tys. […]

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.