< Wróć

230 mln zaległości płatniczych

Aż tyle pieniędzy polscy pracodawcy są winni swoim pracownikom z tytułu niewypłaconych pensji i innych zaległości wobec nich. Państwowa Inspekcja Pracy szacuje, że w całym 2012 roku zaległości pracodawców były większe niż w 2011 roku, kiedy to ich kwota wynosiła 1/3 podanej sumy. Polskie firmy mają więc ogromne problemy z utrzymywaniem bieżącej płynności finansowej.

W 2011 roku ponad 70 tys. pracodawców nie wypłacało w regularnym trybie pensji swoim pracownikom. W 2012 roku ich liczba wzrosła do ponad 107 tys. Regularne zaległości płatnicze wobec kadry pracowniczej w 2012 roku miało 2,9 tys. pracodawców, zaś w 2011 roku było ich o 200 mniej.

W obliczu kryzysu ekonomicznego, który mocno dał się we znaki w roku ubiegłym dla rodzimych przedsiębiorców, firmy szukały możliwości zaoszczędzenia, aby wyjść z kłopotów finansowych. Brak płynności finansowej to prosta droga ku temu, aby zakończyć działalność. Powodem, dla którego pracodawcy nie płacili w ubiegłym roku pensji swoim pracownikom mogło być to, że oni sami nie otrzymywali w terminie zapłaty od kontrahentów. W tej sytuacji firmy musiały opóźniać wypłatę pensji, aby nie zadłużać się w inny sposób, w celu wypłaty terminowo wynagrodzeń pracowniczych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.